• Naujienlaiškis
 • 2020-2021 studijų metų rudens semestras (Vilniaus fakultetas)

  Rugsėjo 1 d.

  2020–2021 mokslo metų rudens semestro studijų pradžia

  Rugsėjo 1 d. 

  Mokslo metų atidarymo šventė

  Rugsėjo 8-9 d.

  Pirmakursių įvadinė sesija

  Rugsėjo 10 d.

  Fakulteto tarybos posėdis

  Rugsėjo 1-11 d.

  Papildoma pasirenkamų dalykų registracija

  Iki rugsėjo 15 d.

  Pavasario semestro akademinių skolų likvidavimas

  Iki rugsėjo 15 d.

  Magistrantūros studijų planų tvirtinimas katedrose

  Rugsėjo 18 d.

  Rotacija už 2019-2020 m. m. 

  Spalio 15 d.

  Fakulteto tarybos posėdis

  Spalio 26-30 d.

  BA ir MA darbų tarpinės peržiūros

  Spalio 28 d.

  Senato posėdis

  Lapkričio 4 d.

  VDA Tarybos posėdis

  Lapkričio 16-30 d.

  Pasirenkamų dalykų registracija pavasario semestrui

  Lapkričio 26 d.

  Fakulteto tarybos posėdis

  Gruodžio 9 d.

  Senato posėdis

  Gruodžio 14-23 d.

  Egzaminų sesija, BA ir MA peržiūros

  Gruodžio 16 d.

  VDA tarybos posėdis

  2021 m.

  2020 m. gruodžio 24 -
  2021 m. sausio 3 d.

  Studentų Kalėdinės atostogos

  Sausio 4-19 d. 

  Egzaminų sesija, bendrauniversitetinių ir studijų krypčių dalykų egzaminai

  Sausio 20-22 d.

  Skolų likvidavimas

  Sausio 22 d.

  Skelbiamas galutinis pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

  Sausio 25-29 d.

  Studentų atostogos

  Iki sausio 30 d.

  Grįžtamojo ryšio anketų pildymas

  Šventinės nedarbo dienos rudens semestro metu:

  Lapkričio 1 d. - Visų šventųjų diena
  Lapkričio 2 d. - nedarbo diena
  Gruodžio 24-26 d. - Šv. Kūčios ir Šv. Kalėdos
  Sausio 1 d. - Naujieji metai