• Naujienlaiškis
 • Pasirašant studijų sutartį

  Pasirašant studijų sutartį

   

  Registracijos mokesčio (22 Eur) kvito kopija.

  Pirmos pakopos studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (originalą parodyti, kopiją palikti; VDA absolventams taip pat taikoma).

  Antrosios pakopos ar vientisųjų studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos; originalą parodyti, kopiją palikti).

  Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą parodyti, kopiją palikti).

  1 fotonuotrauka (jei stojančiojo anketoje esanti nuotrauka nėra ryški; 3x4 cm).