• Naujienlaiškis
 • Priėmimo tvarka

  Pakviestųjų sąrašo skelbimas VDA tinklapyje    

  liepos 27 d. 17 val.

  Pakviestųjų studijuoti studijų sutarčių pasirašymas Vilniuje 

  liepos 28-29 d. iki 16 val.
  Stojančiojo registracijos numeris Konkursinis balas  
  PPVkd-05 38,96 Kviečiamas (-a) studijuoti į Vizualiųjų komunikacijų dizainą
  PPMd-03 38,59 Kviečiamas (-a) studijuoti į Mados dizainą
  PPTgr-06 35,56 Kviečiamas (-a) studijuoti į Taikomąją grafiką
  PPSc-08 34,2 Kviečiamas (-a) studijuoti į Scenografiją
  PPKer-02 33,25 Kviečiamas (-a) studijuoti į Taikomąją keramiką
  PPVkd-04 32,55 Studijuoti nekviečiamas (-a)
  PPKer-07 26,11 Studijuoti nekviečiamas (-a)
  PPDz-01 21,57 Studijuoti nekviečiamas (-a)

  Reikalingi dokumentai:

  El. registracijos metu

  Pasirašant studijų sutartį

  Stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketa
  Registracijos laikas baigėsi.

  Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės spausdinta kopija

  Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės skenuota kopija

    Registracijos mokesčio (22 Eur) kvito kopija

  Stojamosios studijų įmokos (15 Eur) skenuota kvito arba pavedimo kopija

  Pirmos pakopos studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (originalą parodyti, kopiją palikti; VDA absolventams taip pat taikoma)

  Pirmosios pakopos studijų
  baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo
  skenuotos kopijos (nereikia, jeigu bakalauro studijos baigtos VDA 2008 m. ar vėliau)

  Antrosios pakopos ar vientisųjų studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos; originalą parodyti, kopiją palikti)

  Antrosios pakopos ar vientisųjų studijų
  baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo skenuotos kopijos (jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos)

  Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą parodyti, kopiją palikti)

  Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta
  pačia pavarde, skenuota kopija

  1 fotonuotrauka (jei stojančiojo anketoje esanti nuotrauka nėra ryški; 3x4 cm)

  Magistrantūros tezės (doc. formatu) (Nereikalaujama stojant į architektūros,
  pastatų architektūros, dailės istorijos
  ir teorijos studijų programas)

   Studijų kokybės vertinimo centro išduota pažyma*
   *Jeigu aukštasis išsilavinimas įgytas ne Lietuvoje, stojantysis turi atlikti išsilavinimo akademinį pripažinimą. Stojantieji dėl išsilavinimo pripažinimo turi kreipti į Studijų kokybės vertinimo centrą. Išsamesnė informacija

    Studijų kokybės vertinimo centro išduota   pažyma  

  Motyvacinis laiškas (doc. formatu) (stojant į dailės istorijos ir teorijos studijas)

   

  Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:

  gavėjas – Vilniaus dailės akademija; 
  kodas 111950439;
  gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
  sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
  banko kodas – 73000;
  sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas – stojamoji įmoka/koregavimo mokestis/registracijos mokestis;
  mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
  suma skaičiais – 15, 8, 22  Eur.


  Jei skubiai reikia atsakymo, norite sužinoti tai, kas Jums neaišku, kreipkitės į studijų tarnybą el. paštu studijos@vda.lt


  2020 m. Antros pakopos studijos programos, į kurias bus vykdomas priėmimas

  Priėmimo į VDA II pakopos studijas 2020 m. taisyklės

  VDA papildomų studijų, kolegijų absolventams, bendrųjų reikalavimų aprašas