• Naujienlaiškis
 • Priėmimo tvarka

  Studijų programų sąrašas

  2020 m. priėmimo datos

  2020 m. Antros pakopos studijos programos, į kurias bus vykdomas priėmimas


  Reikalingi dokumentai:

  Elektroninės registracijos metu

  Pasirašant studijų sutartį

  Stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketa.

  Stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketos spausdinta kopija.

  Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės skenuota kopija.

    Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės spausdinta kopija.

  Stojamosios studijų įmokos (15 Eur) skenuota kvito arba pavedimo kopija.

  Registracijos mokesčio (22 Eur) kvito kopija.

  Pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo

  skenuotos kopijos (nereikia, jeigu bakalauro studijos baigtos VDA 2008 m. ar vėliau).

  Pirmos pakopos studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (originalą parodyti, kopiją palikti; VDA absolventams taip pat taikoma).

  Antrosios pakopos ar vientisųjų studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo skenuotos kopijos (jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos).

  Antrosios pakopos ar vientisųjų studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos; originalą parodyti, kopiją palikti).

  Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, skenuota kopija.

  Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą parodyti, kopiją palikti).

  Magistrantūros tezės (doc. formatu) (Nereikalaujama stojant į architektūros, pastatų architektūros, dailės istorijos ir teorijos studijų programas.)

  1 fotonuotrauka (jei stojančiojo anketoje esanti nuotrauka nėra ryški; 3x4 cm).

  Motyvacinis laiškas (doc. formatu) (stojant į dailės istorijos ir teorijos studijas).

   

  Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:

  gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
  kodas 111950439;
  gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
  sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
  banko kodas – 73000;
  sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas – stojamoji įmoka/koregavimo mokestis/registracijos mokestis;
  mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
  suma skaičiais – 15, 8, 22  Eur.

  Priėmimo į Vilniaus dailės akademijos antrosios pakopos (magistrantūros) studijas 2019 metais taisyklės

  Dėmesio! Atsižvelgiant į naujai priimtus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, priėmimo tvarka į magistrantūros studijas gali keistis. Prašome tikrinti pakeitimus svetainėje ir skaityti naujausios datos versijas.


  Jei skubiai reikia atsakymo, norite sužinoti tai, kas Jums neaišku, kreipkitės į studijų tarnybą nurodytais kontaktais:

  (8 5) 2105454  – Vilniuje

  El. paštas – studijos@vda.lt


  VDA papildomų studijų, kolegijų absolventams, bendrųjų reikalavimų aprašas