• Naujienlaiškis
 • Priėmimo tvarka

  Kviečiame studijuoti Vilniaus dailės akademijos magistrantūroje 

  Studijų programų sąrašas

  2020 m. Antros pakopos studijos programos, į kurias bus vykdomas priėmimas


  Skelbiamas papildomas priėmimas į magistrantūros studijų programas

  Dailės istorija ir teorija (Vilniaus fakultetas);

  Kultūros vadyba ir kultūros politika  (Vilniaus fakultetas);

  Fotografija ir medijos menas (Vilniaus fakultetas);

  Dizainas (Vilniaus fakultetas);

  Kostiumo dizainas (Vilniaus fakultetas);

  Vizualinis dizainas (Klaipėdos fakultetas).

   

  Stojančiojo anketos ir kitų dokumentų registravimas (www.vda.lt)      2019 07 18-26 iki 17 val.

   

  Stojamųjų pokalbių pradžia ir vieta pagal Akademijos tinklapyje           

  paskelbtus tvarkaraščius                                                                          2019 07 29   10 val. 

                                                          

  Pakviestųjų sąrašo skelbimas VDA tinklapyje                                        2019 07 29   17 val.

   

  Pakviestųjų studijuoti studijų sutarčių pasirašymas                                                                          

  Aukštųjų studijų fakultete Vilniuje                                                            2019 07 30-31

   

   

  2019 m. VDA II pakopos papildomo priėmimo stojamujų egzaminų           

                                      laikymo vietos ir laikas

  Dailės istorijos ir teorijos studijų programa

  07–29 10 val. pokalbis  228 aud. Maironio g. 6, Vilnius

   

  Kultūros vadybos ir kultūros politikos studijų programa

  07–29 10 val. Pokalbis 310 aud. Maironio g. 3, Vilnius         

                     

  Fotografijos ir medijos meno studijų programa

  07–29 10 val. portfolio peržiūra ir pokalbis 428 aud., Maironio g. 3, Vilnius

                

  Dizaino, Grafinio dizaino, Vizualinio dizaino, Kostiumo dizaino studijų programos

  07–29 10 val. portfolio peržiūra ir pokalbis DIC posėdžių kambarys (110 aud.),

  Maironio g. 3, Vilnius.

                                                   

  Elektroninės registracijos metu stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketa užpildoma ir įkeliami visi reikalingi dokumentai www.vda.lt tinklapyje (anketa aktyvi bus tik anketų registracijos laikotarpiu).

  Stojančiojo registracija patvirtinama elektroniniu būdu, nurodytų el. pašto adresu išsiunčiant stojančiajam suteiktą registracijos numerį. 

  Galima teikti du pageidavimus (stojančiojo anketoje nurodoma iki dviejų studijų programų).

  Reikalingi dokumentai.

  Elektroninės registracijos metu

  Pasirašant studijų sutartį

  Stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketa.

  Stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketos spausdinta kopija.

  Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės skenuota kopija.

    Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės spausdinta kopija.

  Stojamosios studijų įmokos (15 Eur) skenuota kvito arba pavedimo kopija.

  Registracijos mokesčio (22 Eur) kvito kopija.

  Pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo

  skenuotos kopijos (nereikia, jeigu bakalauro studijos baigtos VDA 2008 m. ar vėliau).

  Pirmos pakopos studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (originalą parodyti, kopiją palikti; VDA absolventams taip pat taikoma).

  Antrosios pakopos ar vientisųjų studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo skenuotos kopijos (jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos).

  Antrosios pakopos ar vientisųjų studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos; originalą parodyti, kopiją palikti).

  Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, skenuota kopija.

  Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą parodyti, kopiją palikti).

  Magistrantūros tezės (doc. formatu) (Nereikalaujama stojant į architektūros, pastatų architektūros, dailės istorijos ir teorijos studijų programas.)

  1 fotonuotrauka (jei stojančiojo anketoje esanti nuotrauka nėra ryški; 3x4 cm).

  Motyvacinis laiškas (doc. formatu) (stojant į dailės istorijos ir teorijos studijas).

   

  Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:

  gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
  kodas 111950439;
  gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
  sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
  banko kodas – 73000;
  sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas – stojamoji įmoka/koregavimo mokestis/registracijos mokestis;
  mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
  suma skaičiais – 15, 8, 22  Eur.

  Priėmimo į Vilniaus dailės akademijos antrosios pakopos (magistrantūros) studijas 2019 metais taisyklės

  Dėmesio! Atsižvelgiant į naujai priimtus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, priėmimo tvarka į magistrantūros studijas gali keistis. Prašome tikrinti pakeitimus svetainėje ir skaityti naujausios datos versijas.


  Jei skubiai reikia atsakymo, norite sužinoti tai, kas Jums neaišku, kreipkitės į studijų tarnybą nurodytais kontaktais:

  (8 5) 2105454  – Vilniuje

  El. paštas – studijos@vda.lt


  VDA papildomų studijų, kolegijų absolventams, bendrųjų reikalavimų aprašas