• Naujienlaiškis
 • Priėmimo tvarka

  Stojantieji, kurie laikyti stojamuosius egzaminus registravosi pavasario stojamųjų egzaminų sesijos metu (kovo mėn.), privalo pakartotinai registruotis LAMA BPO IS, t. y. pateikti prašymą dalyvauti bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

  Stojamieji egzaminai į VDA Dailės, Dizaino, Fotografijos ir medijų meno, Meno objektų restauravimo studijų programas bus vykdomi nuotoliniu būdu birželio 25 d. - liepos 20 d. 

  Pagrindinės egzaminų sesijos tvarkaraštis

  Stojamasis egzaminas susidės iš kūrybinio aplanko (portfolio) ir motyvacinio pokalbio.

  Stojamojo egzamino reikalavimai

  Priėmimas į Dailėtyros ir kuratorystės ir Architektūros studijų programas vyks LAMA BPO numatytomis datomis vadovaujantis bendrosiomis priėmimo į I pakopos universitetines studijas taisyklėmis.

  Birželio 1 d. prasideda prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas LAMA BPO informacinėje sistemoje.

  Meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminas (egzamino aprašas rengiamas) į Architektūros programų vientisąsias studijas vyks bendrojo priėmimo pagrindinės  stojamųjų egzaminų sesijos metu - liepos 29 d.

  Architektūros stojamojo egzamino aprašas

  Egzaminas  susideda iš dviejų dalių:

  9.00 - 13.00 val. Architektūrinių formų kompozicija
  14.00 - 17.00 val. Atmintinis akademinis piešinys

  Stojantysis privalo atlikti visas užduotis.
  Jei neatliekama bent viena užduotis arba ji įvertinama nuliu, egzaminas laikomas neišlaikytu. 


  2020 m. priėmimo taisyklės

  2020 m. pirmosios pakopos ir vientisosios studijų programos į kurias bus vykdomas priėmimas

  2020 m. priėmimo datos

  Stojamųjų egzaminų užduočių aprašai

  VDA neformaliųjų studijų tvarka 

  VDA neformaliųjų studijų (klausytojo) sutartis


  Studijų kainos vieniems metams:

    Bakalauro studijos
  (I studijų pakopa)
  Magistrantūros studijos
  (II studijų pakopa)
  Doktorantūros studijos
  (III studijų pakopa)
  Menotyros
  studijų kryptis
  1669 eur 2952 eur 10 646 eur
  Architektūros
  studijų kryptis
  2951 eur 4234 eur 10 646 eur
  Dailės, dizaino,
  medijų meno,
  meno objektų restauravimo
  studijų kryptys
  4273 eur 5556 eur 10 646 eur

  Abiturientams ir besidomintiems menų studijų programomis siūloma sekti VDA tinklapyje skelbiamą su priėmimu susijusią informaciją.

  Jei skubiai reikia atsakymo, norite pasikonsultuoti, kreipkitės į studijų tarnybą el. paštu studijos@vda.lt

  Dėmesio! Atsižvelgiant į naujai priimtus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, priėmimo tvarka į bakalauro ir vientisąsias studijas gali keistis. Prašome tikrinti pakeitimus svetainėje ir skaityti naujausios datos versijas.