• Naujienlaiškis
 • Priėmimo tvarka

  Kas keisis 2019 m. bendrajame priėmime į bakalauro ir vientisąsias studijas?

  2019 m. ketinančių stoti į VDA laukia lankstesnė priėmimo į menų (išskyrus dailėtyros ir architektūros) studijas tvarka: stojantiesiems bus sudarytos palankios sąlygos rinktis stojamuosius egzaminus, kurie vyks du kartus:

  Pavasarį - 2019-03-12 – 2019-03-29  ir  Vasarą -  2019-06-17 – 2019-07-05


  Registracija stojamiesiems egzaminams

  Nuo birželio 1 d. – registravimasis vasaros sesijai.
  Registracija: lamabpo.lt


  Keičiasi konkursinio balo sandara

  Stojant į menų krypčių grupės studijų programas brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas, išskyrus architektūros programas. Stojant į architektūros krypties studijų programas konkursinį balą sudaro stojamojo egzamino, matematikos brandos egzamino arba metinio (galutinio), lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino ir bet kurio dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, brandos egzamino arba metinio (galutinio) perskaičiuotų įvertinimų sandaugų iš svertinių koeficientų suma.


  Stojamojo egzamino struktūra

  Stojamąjį egzaminą sudarys trys dalys: vertinama atlikta kūrybinė užduotis, kūrybinių darbų aplankas ir stojamasis pokalbis.


  Minimalūs rodikliai

  Nuo 2019 metų įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje minimalus rodiklis stojant į menų studijų krypčių grupės programas yra išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos. Įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40. Penkių geriausių metinių vertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7. Vidurkis skaičiuojamas iš privalomų mokytis dalykų. Šie rodikliai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų.


  Konsultacijos stojantiesiems

  Visuose fakultetuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje  ir Telšiuose nuo sausio iki gegužės mėn. bus vykdomos konsultacijos. Stojantysis numatytu laiku gali atvykti į fakultetą, kuriame yra vykdomos jį dominančios studijos, prieš tai iš anksto būtinai užsiregistravęs. Į konsultacijas privaloma iš anksto užsiregistruoti likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki numatytos konsultacijos dienos. Registruotis galima tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu. Registruojantis reikia nurodyti vardą, pavardę, dominančios studijų programos pavadinimą, savo kontaktinius duomenis (telefono numerį ir el. pašto adresą). Registracija patvirtinama nurodytu el. pašto adresu išsiunčiant elektroninį laišką, kuriame nurodoma paskirtos konsultacijos data, laikas ir vieta.

  Padalinys Konsultacijų laikas

  Kontaktai registracijai
  išankstinė registracija

  Vilniaus fakultetas
  Maironio g. 6,Vilnius

  kiekvieną penktadienį nuo 14 iki 17 val. tel. 8 5 2105432;  el. p. vilniausfakultetas@vda.lt

  Kauno fakultetas
  Muitinės g. 4, Kaunas

  kiekvieną pirmadienį nuo 13 iki 17 val.  tel. 8 37 222577; el. p. kaunofakultetas@vda.lt

  Telšių fakultetas
  Muziejaus g. 29a, Telšiai

  kiekvieną penktadienį nuo 10 iki 14 val. tel. 8 444 51297; el. p. telsiai@vda.lt

  Klaipėdos fakultetas
  Daržų g. 18, Klaipėda

  kiekvieną ketvirtadienį nuo 15 iki 17 val. tel. 8 46 314847;  el. p. klaipedosfakultetas@vda.lt

  Abiturientams ir besidomintiems menų studijų programomis siūloma sekti vda.lt tinklapyje skelbiamą su prėimimu susijusią informaciją.

  Jei skubiai reikia atsakymo, norite pasikonsultuoti, kreipkitės į studijų tarnybą nurodytais kontaktais:

  8 (5) 2105454 

  studijos@vda.lt, vda@vda.lt

  Dėmesio! Atsižvelgiant į naujai priimtus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, priėmimo tvarka į bakalauro ir vientisąsias studijas gali keistis. Prašome tikrinti pakeitimus svetainėje ir skaityti naujausios datos versijas.


  2019 m. atmintinė stojantiesiems

  2019 m. priėmimo į VDA pirmos pakopos ir vientisąsias studijas taisyklės

  Stojamųjų egzaminų tvarkaraščiai

  Stojamųjų egzaminų užduočių aprašai

  VDA neformaliųjų studijų tvarka

  VDA neformaliųjų studijų (klausytojo) sutartis

  Svarbiausios priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas datos