• Naujienlaiškis
 • Priėmimo tvarka

  Svarbios 2 0 1 9 m.  D  A  T  O  S stojantiesiems į bakalauro studijas

  Pagal LAMA BPO  BENDROJO  PRIĖMIMO  GRAFIKĄ

  I etapas

  Birželio 17 d.–liepos 5 d.                Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija

  Liepos 10 d.                                     Stojamojo egzamino rezultatų paskelbimas LAMA BPO IS

  Liepos 11–12 d.                               Papildoma stojamųjų egzaminų sesija dėl pateisinamų priežasčių

                                                            stojantiems į Dailės, Dizaino ir Restauravimo kryptis

                                                            Egzamino laikymo vieta – VDA Maironio g. 6, Vilnius.

  Liepos 16 d.                                     Rezultatų paskelbimas LAMA BPO IS

  Liepos 26 d.                                     Kvietimo studijuoti paskelbimas LAMA BPO IS

  Liepos 29–31 d. (iki 17 val.)            Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose

                                                            vyks Vilniaus dailės akademijoje,  tame fakulteto dekanate, kur

                                                            bus vykdoma Jūsų  pasirinkta studijų  programa.                                                                                                               

  Rugpjūčio  1 d.                                Likusių laisvų vietų paskelbimas.

   

  II etapas

  Rugpjūčio 1–3 d. (iki 12 val.)          Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas LAMA BPO IS

  Rugpjūčio  6 d.                                Kvietimo studijuoti paskelbimas LAMA BPO IS

  Rugpjūčio  7–8 d. (iki 17 val.)         Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose 

                                                            mokyklose VDA

  Rugpjūčio 9 d. (iki 12 val.)              Likusių laisvų vietų paskelbimas LAMA BPO IS

   

  Papildomas priėmimas

  Rugpjūčio 12–15 d.                          Prašymų priimti studijuoti teikimas LAMA BPO IS

  Rugpjūčio 14 d.                                Stojamasis egzaminas tik nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje
                                                             ir atliktų užduočių vertinimas naujai pasirinktoje programoje,
                                                             dalyvavusiems pagrindinėje sesijoje. Egzamino laikymo vieta –
                                                             VDA, Maironio g. 6, Vilnius.                      

  Rugpjūčio 20 d.                                 Kvietimo studijuoti paskelbimas LAMA BPO IS

  Rugpjūčio  21–22 d.                          Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas VDA

   

   

   

  Abiturientams ir besidomintiems menų studijų programomis siūloma sekti VDA tinklapyje skelbiamą su priėmimu susijusią informaciją.

  Jei skubiai reikia atsakymo, norite pasikonsultuoti, kreipkitės į studijų tarnybą nurodytais kontaktais:

  (8 5) 2105454 

  studijos@vda.lt,

  Dėmesio! Atsižvelgiant į naujai priimtus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, priėmimo tvarka į bakalauro ir vientisąsias studijas gali keistis. Prašome tikrinti pakeitimus svetainėje ir skaityti naujausios datos versijas.


  2019 m. atmintinė stojantiesiems

  2019 m. priėmimo į VDA pirmos pakopos ir vientisąsias studijas taisyklės

  Stojamųjų egzaminų tvarkaraščiai

  Stojamųjų egzaminų užduočių aprašai

  VDA neformaliųjų studijų tvarka

  VDA neformaliųjų studijų (klausytojo) sutartis

  Svarbiausios priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas datos