• Naujienlaiškis
 • / for English please scroll down /

  Konstantinas Gaitanži – Monstruarium 
  Paroda veiks / Exhibition will run – 2019 04 18 - 2019 05 18 
  VDA parodų salių „Titanikas“ antrame aukšte, Maironio g. 3., Vilnius 
  VAA exhibition halls "Titanikas" 2nd floor, Maironio st. 3, Vilnius

  /// APIE PROJEKTĄ ///

  Projektas „Monstruarium“ susideda iš teorinio teksto „Monstruarium. Sąmonės monstrų konstravimo bei vizualizavimo perspektyvų analizė“ bei meninių artefaktų ekspozicijos. Meninė ekspozicija susideda iš įvairaus formato tapybos darbų, kurių naratyvai skirtingais aspektais siejasi su „pabaisiškumo“ bei „žmogiškumo ribų“ klausimais. Taip pat, ekspozicijoje reprezentuojami darbai, atlikti „bendradarbiaujant“ su dirbtinio intelekto sistemomis.

  Mes jau gerokai pripratome gyventi nuolat besikeičiančiame technologinės pažangos pasaulyje, ir dėl šio įpratimo sunkiai pastebime, kai atsiranda kažkas, iš principo svetimo mūsų intuicijai. Vienas šių, radikaliai svetimų įprastam pasaulio vaizdui, reiškinių, yra dirbtinių neuronų tinklai. Mane jie tiesiog hipnotizuoja, šie nežmogiško intelekto pirmtakai, lovekraftiškų monstrų lervos. 

  Mano kūrybai tai, ko gero, centrinė tema - sąmonės siekis pabėgti iš jos pačios biologinio žmogiško ribotumo narvo. Dirbtinių neuronų tinklai bent jau parodo, kad už narvo grotų kažkas yra.

  Tai gi, „Monstruariume“ dera tradicinė tapyba ir jos transformacija bundančio elektroninio Cthulhu sapnuose.

  ______________________________________________________

  /// ABOUT PROJECT ///

  The “Monstruarium” art project consists of the theoretical text "Monstruarium. Analysis of Perspectives of Constructing and Visualization of Monsters of Consciousness” and exhibition of artworks. The artistic exposition consists of various forms of painting, the narratives of which, in different respects, relate to the issues of "monsterism" and "boundaries of humanity." Also, the exhibition presents works performed in “collaboration” with artificial intelligence systems.

  We have already become accustomed to living in a world of ever-changing technological advancement, and this habit makes it hard to see when something is violating the boundaries of our intuition. One of these phenomena, which is radically alien to the usual worldview, is artificial neural networks. They just hypnotize me, these precursors of non-human intelligence, the larvae of the Lovecraftian monsters.

  Perhaps, the central theme for my work is the desire of consciousness to escape from the cage of its own biological human limitations. Artificial neural networks at least show that there is something behind the cage.
   

  Maironio g. 3