• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai

  Projekto būsena Įgyvendinama
  Skirtas finansavimas  15 792,00
  Atsakingas asmuo Tojana Račiūnaitė
  Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

  Projekto patneriai:
  LDM Prano Gudyno Restauravimo centras
  VŠĮ „Sakralus menas“  - Bažnytinio paveldo muziejus

  APIE PROJEKTĄ

  Projeto vykdymo metu analizuoti tam tikri marijinės ikonografijos aspektai, būtent Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Apreiškimo, Rožinio, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų paveikslų ikonografija ir jos paplitimas Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose. Tokie apžvalginio - panoraminio pobūdžio tyrimai, paremti rašytiniais ir ikonografiniais šaltiniaisbuvo derinami su pavienių restauruojamų marijinės ikonografijos paveikslų tyrimais. Paveikslai analizuoti stilistiniu, ikonografiniu, technologiniu-fizikiniu aspektais, istorinius liudijimus ir faktinius duomenis lyginant  su paties kūrinio menine išraiška, kitais panašaus laikotarpio ir  ikonografinio tipo kūriniais.

  Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre atlikti devynerių paveikslų fizikiniai tyrimai. Daugeliu tirtų atvejų rentgeno nuotraukos parodė gausius vėlyvus užtapymus. Kai kuriais atvejais rentgeno nuotraukos leido atidengti autentišką tapybą.  

  Projekto metu baigta rengti ir išleista knyga „Lukiškių Dievo Motina. Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas“, vykdyti tyrimai apibendrinti kolektyvinėje monografijoje „Tapyba ir teologija.  Švč. Mergelės Marijos paveikslai  iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių“, kuri rengiama spaudai. Projekto metu vykdyti tyrimai buvo  skelbti keliose mokslinėse konferencijose. Pranešimu pagrindu publikuoti du straipsniai ir pranešimas taptautinės mokslinės konferencijos medžiagoje.

  Projekto pagrindiniai vykdytojai:
  habil. dr. Rūta Janonienė (VDA), dr. Aušra Vasiliauskienė (VDU), dr. Tojana Račiūnaitį (VDA)

  Nepagrindiniai projekto vykdytojai:
  Dalia Panavaitė (LDM Prano Gudyno Restauravimo centras, chemikė tyrėja), Sigita Maslauskaitė (Bažnytinio Paveldo Muziejus, direktorė, menotyrininkė), Alma Valickienė (Vilniaus arkivyskupijos Restauracijos ir statybos tresto tapybos restauratorė).