• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Projekto pavadinimas

  Suma (Eur)

  Metai

  Atsakingas asmuo

  Lietuvos mokslo tarybos projektai

  Lietuvos balsas Šaltojo karo metais: lietuvių koplyčios Vašingtono National Shrine ir Vatikano Šv. Petro bazilikoje 34 230,00 2020 Giedrė    Jankevičiūtė
  Meninio tyrimo poveikis humanitariniams mokslams ir vizualiajam menui. Lietuvos atvejis globaliame kontekste 111 684,00 2020 Vytautas Michelkevičius
     

  Iš viso:

  145 914,00 Eur

  Acta Academiae Artium Vilnensis 19 508,00 2019 Aušra Trakšelytė
  Naujoji Lietuvos dailė 9 922,00 2019 Lolita Jablonskienė
  Biržulis. Medžiotojai, žvejai ir pirmieji žemdirbiai. Biržulio regionas X-II tūkstantmetyje per. Kr. I. Paminklų tyrinėjimas 9 386,00 2019 Adomas Butrimas
  Ferdynand Ruszczyc (1870-1936) 12 212,00 2019 Algė Andriulytė
  Įkvėptasis pakirptais sparnais: dailininkas vėlyvuoju sovietmečiu. Rimtauto Vincento Gibavičiaus atvejis. 4 156,00 2019 Ieva Pleikienė
  Vilniaus dailė ir architektūra 1919-1939 m.: institucijos aspektas 35 314,00 2019 Algė Andriulytė
     

  Iš viso:

  90 498,00 Eur

  Įkvėptasis pakirptais sparnais: dailininkas vėlyvuoju sovietmečiu. Rimtauto Vincento Gibavičiaus atvejis 2 078,00 2018 Ieva Pleikienė
  Vilniaus dailė ir architektūra 1919-1939 m.: institucinis aspektas 41 004,00 2018 Algė Andriulytė
  Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene 16 778,00 2018 Agnė Narušytė
  Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas, publikavimas 7 350,00 2018 Ramutė Rachlevičiūtė
  Mano teritorijos: migruojanti moteriškosios kūrybos erdvė 1 866,00 2018 Ramutė Rachlevičiūtė
     

  Iš viso:

  69 076,00 Eur

  Acta Academiae Artium Vilnensis 19.085,00 2017 Algė Andriulytė
  Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika 27.067,00 2017 Adomas Butrimas
  Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos 16.870,00 2017 Jolita Liškevičienė
  Vilniaus dailės architektūra 1919-1939 m.: institucinis aspektas 35 865,00 2017 Algė Andriulytė
  Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene 12 052,00 2017 Agnė Narušytė
  Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas, publikavimas 17 016,00 2017 Ramutė Rachlevičiūtė
  Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai 15.792,00 2017 Tojana Račiūnaitė
  Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose. Vaizdai, žodžiai, vertimai 12.742,00 2017 Giedrė Mickūnaitė
     

  Iš viso:

  156 489,00 Eur

  Doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus: Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė  2.150,00 2016 Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė
  Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene 2.009,00 2016 Agnė Narušytė
  Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose. Vaizdai, žodžiai, vertimai 7.863,00 2016 Giedrė Mickūnaitė
  Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos 12.135,00 2016 Jolita Liškevičienė 
  Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas, publikavimas 12.506,00 2016 Giedrė Jankevičiūtė
  Šv. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus archivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai 23.346,00 2016 Tojana Račiūnaitė
  Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika 30.590,00 2016 Adomas Butrimas
  Acta Academia Artium Vilnensis 2016 18.446,00 2016 Algė Andriulytė
  Scientific modern analysisof research topic: Values and valuation as keyfactor sinprotection 18.831,00 2016 Vaidutė Ščiglienė
  Doktorantūros studijų plėtra 74.872,14 2016 Alfreda Pilitauskaitė 
  Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai 15.862,00 2015 Tojana Račiūnaitė
  Mikalojaus Kristupo Chaleckio
  tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos
  10.001,00 2015 Jolita Liškevičienė
  Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika 12.718,00 2015 Adomas Butrimas
  Ferdynandas Ruszczycas:
  Civis Vilnenis sum
  12.743,28 2015 Algė Andriulytė
  Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose 14.481,00 2015 Giedrė Mickūnaitė
  Šiuolaikinių technologijų panaudojimas Lietuvos
  etnografinių regionų paveldo animavime
  8.688,60 2015 Ingrida Veliūtė
  Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai nuo klasicizmo iki moderno 11.584,80 2015 Dalia Klajumienė 
  Klaipėdos urbanistinė raida 1945-1990