• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Menas ir politika Vilniaus viešosiose erdvėse. XX a. pirmoji pusė

  Projekto būsena Užbaigta
  Skirtas finansavimas 7.000,00
  Atsakingas asmuo Rasa Antanavičiūtė
  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2017.01.10 – 2017.12.15

  APIE PROJEKTĄ

  Artėjant Valstybės šimtmečiui ypač aktualūs tapo įamžinimo, atminties, nacionalinio pasakojimo ir jo raiškos viešosiose erdvėse klausimai. Problemos, kylančios dėl šiuolaikinių įamžinimo ženklų, paskatino gilintis į jų užsakovų bei vykdytojų intencijas, aiškintis, kas sudaro įamžinimo objektų tikslinę auditoriją, kokiais motyvais ir kriterijais remiantis formuojamos simbolinės atminties vietos, kokiais būdais idėjos yra įvaizdinamos viešojoje erdvėje. Planuojamoje išleisti monografijoje atsakymų į šiuos klausimus ieškoma atsigręžiant į praeitį – aiškinantis kodėl XIX a. pabaigoje Vilniuje kyla poreikis statyti paminklus, analizuojant Vilniaus viešosios erdvės transformacijas 1895–1953 m. ir tiriant jų priežastis.
  Tyrimo objektu Vilnius pasirinktas kaip istorinė Lietuvos sostinė, kurioje nuolat kirtosi skirtingų valstybių, tautų, politinių bendruomenių interesai. Intensyvi politinių valdžių kaita – 1895–1953 m. pasikeitė devyni politiniai režimai – sąlygojo dažnus miesto istorijos perrašymus, viešosios erdvės simbolinius perprasminimus. Ši monografija būtų pirma sistemiška XIX a. pab.–XX a. vid. Vilniaus viešosios erdvės politinio ženklinimo istorijos analizė, išsamiai pristatanti intensyvios politinės kaitos materialinius ir simbolinius miesto erdvės savinimosi projektus.

  TIKSLAS

  Pasidalinti su plačiąja auditorija atrastais Vilniaus centro viešųjų erdvių ir reprezentacinių paminklų istorijos dėsningumais bei mažiau žinomomis miesto praeities detalėmis.

  TIKSLINĖ GRUPĖ

  Sprendimų priėmėjai, menininkai, tyrėjai, įvairios visuomenės grupės, besidominčios Vilniaus istorija, įamžinimo problematika ir menu viešosiose erdvėse.

  NUMATOMI DALYVIAI

  Recenzentai: dr. Dangiras Mačiulis ir dr. Marija Drėmaitė
  Kalbos redaktorė: Giedrė Ramonė
  Vertėja į anglų kalbą: Ieva Vasilionytė
  Anglų kalbos redaktorius: Joseph Everatt
  Iliustracijų redaktorė: Rasa Janulevičiūtė
  Knygos dizainerė: Laura Grigaliūnaitė
  Knygos maketuotoja/s