• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Projekto pavadinimas

  Suma (Eur)

  Metai

  Atsakingas asmuo

  Lietuvos kultūros tarybos projektai

  Neringos miško architektūra 100 000,00 2020 Egija Inzule
  Skaitmeninio katalogo "Konceptualiosios juvelyrikos pozicijos" sudarymas 4 000,00 2020 Laima Kėrienė
  Inovatyvių kūrybos metodų tekstilės ir mados dizaine plėtotė Lietuvoje 7 000,00 2020 - 2021 Jolanta Vazalinskienė
  Ar ji ateina? / Is she coming? 10 000,00 2020 Laura Stasiulytė Gudaitė
  Laisvės kariai - dizaino tyrimo pristatymas 7 000,00 2020 Marius Urbanavičius
  Lietuvos pramoninio baldų dizaino istorijos tyrimas: „Ventos“ metraščiai 2 750,00 2020 Rasa Janulevičiūtė
  Tekstilė ateičiai / Textile for future 9 350,00 2020 Monika Žaltauskaitė Grašienė
  UROBORAS: tipografikos vizualumas 4 500,00 2020 Aušra Lisauskienė
  Saros Staton „Superstore“ 5 600,00 2020 Egija Inzule
  Vilniaus Šventojo Kazimiero bažnyčia XVII – XVIII amžiais  4 800,00 2020 Marius Iršėnas
  Nidos meno kolonijos renginių programa 14 000,00 2020 Egija Inzule
  Post-Sakralus 5 000,00 2020 Juozas Brundza
  Jaunojo dizainerio prizas 2020 15 000,00 2020 Marius Urbanavičius
  Tadas Baginskas: dizaino liudininkas 5 500,00 2020 Rasa Janulevičiūtė
  Nidos meno kolonijos paroda „Gamybos karštinė 2008“ 9 000,00 2020 Egija Inzule
  Tarptautinės konferencijos „Materialusis knygos kūnas: tradicijos ir naujovių sąveikos“ parengimui ir įgyvendinimui 8 000,00 2020 Jolita Liškevičienė
  Petras Kiaulėnas. Atsiminimai, dienoraštis, laiškai 4 400,00 2020 Rasa Janulevičiūtė
  Tarptautinis kaulinio porceliano simpoziumas 14 000,00 2020 Remigijus Sederevičius
  Summa: lietuvių dailininkų poezijos antologija 3 000,00 2020 Rasa Janulevičiūtė
  Lietuvių išeivijos architektūrinių eksperimentų sklaida leidinyje „Formuojant ateitį: Aleksandros Kašubos erdvinės aplinkos“ 8 800,00 2020 Elona Lubytė
  Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės „Mažųjų Lietuvos miestų architektūros paveldo aktualizavimas“ 3 500,00 2020 Marius Šaliamoras
  Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės „Parametrinė architektūra“ 8 000,00 2020 Marius Šaliamoras
  Eperješų ir Gelgaudų Panemunės pilis: istorija - kultūra - kasdienybė 12 300,00 2020 Marius Iršėnas
  Tarptautinės dizaino kūrybinės dirbtuvės „New Idea 2020“ 6 100,00 2020 Andrejus Repovas
  Knygos „Anastazijos ir Antano Tamošaičių XIX-XX a. I p. lietuvių liaudies meno kolekcija“ parengimas 5 200,00 2020 - 2021 Miglė Lebednykaitė
  Nidos meno kolonijos rezidencijų programa 16 000,00 2020 Egija Inzule
  4K 2020: nuo konflikto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą 20 000,00 2020 Egija Inzule

                                                       Iš viso 2020 m.  312 800,00 Eur

  Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės "Mažųjų Lietuvos miestų identiteto formavimas" 2 500,00 2019 Marius Šaliamoras
  1-asis Baltijos medijų meno simpoziumas: 1989-2019 3 600,00 2019 Vytautas Michelkevičius
  Tadas Baginskas - dizaino liudininkas 2 800,00 2019  Rasa Janulevičiūtė
  Tarptautinė tipografikos bienalė "Keliaujančios raidės'19: URBOBRAS" 4 984,56 2019 Aušra Lisauskienė
  Dizaino kūrybinės dirbtuvės "New Idea 2019" 8 200,00 2019 Andrejus Repovas
  Neįgyvendintų XX a. Vilniaus projektų tyrimas ir paroda 5 000,00 2019 Rasa Antanavičiūtė
  Nidos meno kolonijos įvietintos ir įtinklintos rezidencijos 12 200,00 2019 Vytautas Michelkevičius
  4K 2019: nuo konfilkto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą 13 200,00 2019 Rasa Antanavičiūtė
  Nidos meno kolonijos rezidentų parodos ir edukacija 6 000,00 2019 Indrė Liškauskaitė
  Eksperimentinės kūrybinės dirbtuvės 13-18 m. jaunimui "KALBU VAIZDU" 4 500,00 2019 Rita Brakauskaitė
  Algimantas Mačiulis. Architektūra: stiliai, kompozicija, menų sąveika 5 000,00 2019 Rasa Janulevičiūtė
  Miesto kultūra. Miestai be miestiečių 6 900,00 2019 Donata Jutkienė
  Vytautas Kairiūkštis (1890-1961) - Lietuvos dailės avangardo pionierius 5 000,00 2019 Viktoras Liutkus
  Knygos "Žiūrovas meno kūrinyje: dalyvavimas ir bendradarbiavimas Lietuvos šiuolaikiniame mene" leidyba 6000,00 2019 - 2021 Lina Michelkevičė
  Baltų kultūra miesto sienose 6 000,00 2019 Linas Blažiūnas
  Nidos meno kolonijos vasaros paroda "Virtualūs peizažai" 12 000,00 2019 Rasa Antanavičiūtė
  Jaunojo dizainerio prizas 2019 17 000,00 2019 Marius Urbanavičius
  Gugging sodas 7 200,00 2019 Rasa Antanavičiūtė
  NMK Vaizduotės ir idėjų žemėlapiai: inovatyvių vizualizavimo formų taikymas mene, kultūros komunikacijoje, edukacijoje, moksle. (2017-2019 m.) 9 400,00 2019 Vytautas Michelkevičius

  Venecija 2018-2019. Operos-performanso „Saulė ir jūra“ adaptacija nacionaliniam paviljonui (II etapas)

  246 700,00 2019 Rasa Antanavičiūtė
  Nidos meno kolonijos eksperimentinės ir tiriamosios rezidencijos (2018-2019 m.) 9 600,00 2019 Vytautas Michelkevičius
  Knygos „X, Y, Z“, apie vieno pagrindinių vizualiosios kultūros elemento - teksto vizualizavimą ir konceptualizavimą, sudarymas, leidimas bei pristatymas seminare (2018-2019 m.) 3 700,00 2019 Aušra Lisauskienė
  Jaunas-jaunam: tekstilė ateičiai II (2018-2019 m.) 3 228,00 2019 Donata Jutkienė
  Tarpukario Vilnius - konferencija  4 000,00 2019 Algė Andrulytė

  Iš viso 2019 m.   399 362,56 Eur

  Jaunas - jaunam: tekstilė ateičiai 7 000,00 2018 Donata Jutkienė
  Paradigmos poslinkis nuo tradicinių į kūrybines industrijas – tvarios regioninės plėtros esmė  3 000,00 2018 Linas Ramanauskas
  Paroda ir knyga „Klaipėdos dizaino mokykla“  9 400,00 2018 Vakaris Bernotas
  10 kėdžių: Lietuvos dizaino naratyvai 2 900,00 2018 Rasa Janulevičiūtė
  Knygos „X, Y, Z“, apie pagrindinių vizualiosios kultūros elementų – teksto vizualizavimą ir konceptualizavimą, sudarymas, leidimas bei pristatymas seminare  7 900,00 2018 Aušra Lisauskienė
  Kūrybinės dirbtuvės ir konferencija "(Ne) įgalumo labirintai" 6 400,00 2018 Vilma Špokavičiūtė
  Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės „Mažųjų Lietuvos miestų viešųjų erdvių regeneravimas“  4 700,00 2018 Marius Šaliamoras
  Baltijos jūra: taki atmintis 3 500,00 2018 Rasa Antanavičiūtė
  Tarptautinis kaulinio porceliano simpoziumas 14 700,00 2018 Remigijus Sederevičius
  Tarptautinė mokslo ir meno konferencija "Menas valstybėje - valstybė mene" 4 500,00 2018 Aušra Trakšelytė
  Nidos meno kolonijos eksperimentinės ir tiriamosios rezidencijos 10 600,00 2018 Vytautas Michelkevičius
  Besijungiantys kadrai 6 000,00 2018 Vaidas Naginionis
  Kupiškėnų enciklopedija 2 200,00 2018 Vidmantas Jankauskas
  Marius Iršėnas
  Intensyvūs vasaros kursai paminklosaugininkams: Kultūriniai kraštovaizdžiai 2018 9 200,00 2018 Rasa Antanavičiūtė
  Nidos meno kolonijos produkcijos ir sklaidos rezidencijos 26 000,00 2018 Vytautas Michelkevičius
  (Ne) matomas tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai 8 400,00 2018 Algė Andriulytė
  Tamsos širdis (Dark Drawn) 4 400,00 2018 Rasa Antanavičiūtė
  4K: nuo konflikto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą 10 286,00 2018 Rasa Antanavičiūtė
  Tarptautinė paroda „Įelektrinta prigimtis“ Nidos meno kolonijoje 5 400,00 2018 Vytautas Michelkevičius
  Vytautas Brėdikis „Trečioji knyga tarp fizikos ir metafizikos“ 2 000,00 2018 Marius Iršėnas
  Vytautas Jurgis Dičius. Architekto žvilgsniu 2 000,00 2018 Algimantas Mačiulis
  Marius Iršėnas
  Jaunojo dizainerio prizas 2018 14 000,00 2018 Marius Urbanavičius
  Marijos Žilevičienės kūrybos vaidmuo formuojant nacionalinę Lietuvos tekstilės mokyklą 4 000,00 2018 Eglė Ganda Bogdanienė
  Summa: Lietuvių dailininkų poezijos antalogija 3 300,00 2018 Gintarė Bernotienė
  Marius Iršėnas
  Meninės saviraiškos projektas „Analogai“ 6 400,00 2018 Vaidas Naginionis
  Pasakojimas tęsiasi: modernizacijos traukinyje. Lietuvos šimtmetis: 1918-2018 3 000,00 2018 Giedrė Jankevičiūtė
  Marius Iršėnas

                                                    Iš viso 2018 m.  181 186,00 Eur

  Knygos „Abdonas Korzonas – pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas. Gyvenimas ir nuotraukos“ leidimas 9.000,00 2017 Marius Iršėnas
  Socialinę atskirtį mažinančios kūrybinės dirbtuvės „(Ne)LAISVAS menas“ 7.000,00 2017 Vaidas Naginionis
  Kaleidoskopas: dizainas ir fikcija 4.400,00 2017 Skaistė Marčienė
  Creature. Apsikeitimas edukacinėmis laboratorijomis–stovyklomis 13.000,00 2017 Alvydas Lukys
  Nidos meno kolonijos trejopa rezidencijų programa 18.000,00 2017 Vytautas Michelkevičius
  Kultūriniai kraštovaizdžiai. Intensyvūs vasaros kursai paminklosaugininkams 8.100,00 2017 Rasa Antanavičiūtė
  Menas ir politika Vilniaus viešosiose erdvėse. XX a. pirmoji pusė 7.000,00 2017 Rasa Antanavičiūtė
  Gildos Williams knygos „Kaip rašyti apie šiuolaikinį meną“ vertimas ir leidyba 4.300,00 2017 Marius Iršėnas
  Dizaino kūrybinės dirbtuvės „NewIDeA 2017“ 10.000,00 2017 Andrejus Repovas
  Jaunojo dizainerio prizas 2017 8.000,00 2017 Marius Urbanavičius
  Paroda ir knyga „Klaipėdos dizaino mokykla“ 4.550,00 2017 Vakaris Bernotas
  Jaunųjų architektų kūrybos parodų „ Modernios architektūros forma“ ciklas 12,000.00 2017 Marius Pranas Šaliamoras
  Knygos „Konstantinas Bogdanas j. Šviesioji nesėkmės pusė“ leidimas 4.000,00 2017 Marius Iršėnas
  Kūrybinė platforma: Lietuva +MIR 7.000,00 2017 Vaida Almonaitytė-Navickienė
  Tarptautinė paroda „Jūros žvilgsnis (When the Sea Looks Back) Nidos meno kolonijoje 12.000,00 2017 Rasa Antanavičiūtė
  Vilniaus miesto muziejaus–tyrimų centro galimybių studija 16.000,00 2017 Rasa Antanavičiūtė
  Vaizduotės ir idėjų žemėlapiai: inovatyvių vizualizavimo formų taikymas mene, kultūros komunikacijoje, edukacijoje 30.000,00 2017 Vytautas Michelkevičius
  Tu negali - menas gali 4.000,00 2017 Vaidas Naginionis
  Nidos meno kolonijos tarpsritinių tyrimų rezidencijų programa 9.000,00 2017 Vytautas Michelkevičius

                                                    Iš viso 2017 m.  187 350,00 Eur

  „Airtime“- Lietuvos paviljonas Milano trienalėje 2016 60.000,00 2016 Justė Kostikovaitė
  Jaunųjų menininkų kūrybinės dirbtuvės, paroda „Apleistų kultūrinių erdvių atvėrimas visuomenei“ 3.360,00 2016 Marius Šaliamoras
  Petras Gintalas: medalio žmogus 4.000,00 2016 Marius Iršėnas
  Lietuvos dailė ir fotografija pasaulinio meno kontekste 2.500,00 2016 Marius Iršėnas
  Vytautas Palaima: realybės horizontai 4.000,00 2016 Marius Iršėnas
  Dailininkas Algimantas Jonas Švėgžda
  (1941 - 1996). I ir II knygų leidyba
  15.000,00 2016 Marius Iršėnas
  Anykščių miesto gyvenamųjų kvartalų poilsio baldų ir įrangos kūrybinės dirbtuvės 1.050,00 2016 Asta Noreikienė
  V-oji popierinių idėjų paroda „Popieriukas“ 2.200,00 2016 Asta Noreikienė
  Tradicinio audimo mokymai Panemunės pilyje 4.500,00 2016 Daura Giedraitienė
  Animacija: nuo idėjos iki ekrano 2.500,00 2016 Marius Iršėnas
  Artūro Railos medijų instaliacijos „Libretas Maersk Mckinley Moller. Sinopsis“
  eksponavimas Nacionalinėje dailės galerijoje
  21.000,00 2016 Lolita Jablonskienė
  REJuvenate European Design 11.000,00 2016 Marius Urbanavičius
  1830 – 1831 metų sukilimas. Antanas Gelgaudas 5.100,00 2016 Daura Giedraitienė
  Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „(At)koduota istorija architektūroje“, konferencijos tezių leidyba 3.800,00 2016 Edita Povilaitytė-Leliugienė
  Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX-XX a. I pusėje 4.100,00 2016 Marius Iršėnas
  Solidworks WORLD 2016 10.000,00 2016 Marius Urbanavičius
  Tarptautinė paroda „Hibridiniai peizažai“ Nidos meno kolonijoje 5.000,00 2016 Vytautas Michelkevičius
  Kuruotų rezidencijų programa Nidos meno kolonijoje 2016-2017 19.178,30 2016 Rasa Antanavičiūtė
  Tu negali - menas gali 4.500,00 2016 Ingrida Liaukonienė
  Meninis tyrimas Lietuvoje: tarp mokslo, edukacijos ir menininkų praktikų 4.950,00 2016  

                                                      Iš viso 2016 m.  187 738,30 Eur

  Lietuvos dizaino specialybės pradininko Felikso Daukanto 100-mečio renginių ciklas 5.500,00 2015 Ieva Stankūnaitė
  Tarptautinis tęstinis rašto meno projektas „Keliaujančios raidės 2015“ 3.000,00 2015 Aušra Lisauskienė
  Jaunųjų dizaino kūrėjų verslumo ir kūrybingumo platFORMA 9.000,00 2015 Ieva Ščervianinaitė
  Platforma „Kūrybinė destrukcija“ Londono dizaino festivalyje 7.000,00 2015 Marius Urbanavičius
  Olandų dizainerės Ineke Hans kūrybinės pratybos jaunosios kartos dizaino kūrėjams 3.000,00 2015 Marius Urbanavičius
  Jaunojo dizainerio prizas 2015 7.000,00 2015 Marius Urbanavičius
  Nemuno žemupio regiono kultūrinio paveldo aktualizavimas, atgaivinant senuosius laivybos kelius 3.000,00 2015 Šarūnas Šlektavičius
  Tarptautinis šiuolaikinės juvelyrikos simpoziumas AKIS 2015 TELŠIAI, konferencija ir parodos 5.000,00 2015 Laima Kėrienė
  Parodos „Absoliuti tekstilė“ albumo leidyba 4.000,00 2015 Eglė Ganda Bogdanienė
  Lost & found, young Lithuanian art 8.000,00 2015 Ieva Kuizinienė
  Lietuvos medalio kūrėjų stovykla „Telšiai- Lietuvos kultūros sostinė 2016 m.“ 3.000,00 2015 Remigija Vaitkutė
  Birutė Stulgaitė: gryna 3.500,00 2015 Marius Iršėnas
  Albertas Gurskas: kūryba 2.000,00 2015 Rasa Janulevičiūtė
  5-asis simpoziumas Inter-formatas ir meninių intervencijų programa
  VDA Nidos meno kolonijoje
  7.000,00 2015 Vytautas Michelkevičius
  Tarptautinis meninio tyrimo forumas
  ir sinestezinių menų festivalis Dūmai ir
  veidrodžiai VDA Nidos meno kolonijoje
  6.000,00 2015 Vytautas Michelkevičius
  Senoji Žemaitijos praeitis 2.100,00 2015 Valdemaras Šimėnas
  Kražių mokykla ir gimnazija
  1774-1844 m.
  3.400,00 2015 Marius Iršėnas
  Stanislovas Moravskis, Iš visur po truputį, t. 2 : Broliai bajorai 3.600,00 2015 Marius Iršėnas
  Vilniaus dailės akademijos scenografijos studentų dalyvavimas Tarptautinėje parodoje „Prahos kvadrienalė“ 15.000,00 2015 Giedrė Brazytė
  Lietuvos nacionalinio pavilijono 56-ojo 
  Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje
  2015m. įgyvendinimas
  144.810,00 2015 Vytautas Michelkevičius
  Biržulio regionas. Medžiotojai, žvejai ir
  senieji žemdirbiai 9-2 tūkstantmečiai pr. Kr.
  5.000,00 2015 Adomas Butrimas
  Tu negali - menas gali! 5.000,00 2015 Ingrida Liaukonienė
  VDA Nidos meno kolonijos užsienio menininkų rezidencijos 28.000,00 2015 Rasa Antanavičiūtė
  Corpus Ludus Militaris 10.000,00 2015 Daura Giedraitienė
  Jaunieji lietuvių dizaineriai Londono dizaino festivalyje 10.000,00 2015 Marius Urbanavičius
  Knyga „Meninis tyrimas Lietuvoje:
  tarp mokslo, edukacijos ir menininkų praktikų"
  5.500,00 2015 Vytautas Michelkevičius