• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Apie programą „Kūrybiška Europa 2014-2020“ 

  Daugiau apie projektą

  Rejuvenate European Design (REED)

  Projekto būsena Užbaigta
  Projekto vadovas „Actiondog“ (Jungtinė Karalystė)
  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2015-06-01 – 2017-05-30

  Tikslas

  REED tikslas – vystyti tarptautinę platformą, skatinančią jaunų ekologiško dizaino kūrėjų bangą tarptautiniu mastu. Platforma suteiks galimybes jauniems dizaineriams pradėti karjerą, užtikrins jų matomumą ir mobilumą, skatins kūrybiškumą ir verslumą, taikydama naujus ekonomikos modelius. Įgyvendinant REED projektą, atliekos, kurias išmeta viešbučiai ir kurios tinkamos antriniam panaudojimui, bus surenkamos, o iš jų kuriami nauji dizaino objektai – daiktai ar paslaugos, kurie būtų tinkami pakartotiniam panaudojimui viešbučiuose.

  Apie projektą

  REED yra tarptautinis projektas, įtraukiantis partnerius iš Jungtinės Karalystės, Čekijos, Lietuvos ir Ispanijos. Kiekvienas partneris vykdys dizaino projektą, susijusį edukacine ar dizaino institucija ir su savo šalyje veikiančia verslo įmone ar viešbučiu. Dizaino institucijos atrinks apie 20 dizaino specialybės studentų, kurie 3-6 mėn. laikotarpyje kurs dizaino objektus, gaminamus iš atliekų. Galutiniai dizaino objektai bus pristatyti parodose kiekvienoje partnerio šalyje. Kitas etapas – atrinkti geriausi darbai pateks į tarptautinę ekspoziciją ir bus pristatyti parodose Europoje. Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal programą „Kūrybiška Europa 2014-2020“.

  Projektą finansuoja: Lietuvos Kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija