Projektinė veikla

HORIZON 2020 Trumpai apie programą

„Horizontas 2020“

ArcInTex ETN

Kvietimas H2020-MSCA-ITN-2014
Veiksmų rūšis MSCA-ITN-ETN
Projekto pavadinimas ArcInTex ETN
Projekto kodas 642328
Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 3 856 700,88
VDA skirtas finansavimas 440 885,52
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2015-01-01 - 2018-12-31

ArcInTexETN – tai 6 universitetų ir 3 komercinių įmonių konsorciumas. Projekto koordinatorius – Borås universitetas (Švedija). Jame dalyvauja: Vilniaus dailės akademija, Berlyno meno universitetas, Londono karališkasis menų koledžas, Eindhoveno technologijų universitetas (Olandija), Heriot-Watt universitetas (Jungtinė Karalystė). Projekte dirba 15 doktorantų.

ArcIntex ETN tikslas – susieti tekstilės, architektūros ir interaktyvaus dizaino tyrimus, siekiant ištirti naujas tvaresnių gyvenimo būdų formas. Mokslo ir technologijų sinergija turėtų tarnauti tvaraus dizaino siekių ir humanistinių vertybinių nuostatų įgyvendinimui.

Vienas iš skvarbiausių ArcInTex uždavinių – kurti naują tvarią gyvenimo aplinką, apjungiant architektūrą, tekstilę, mados, produkto ir interaktyvų dizainą, harmoningai susiejančią žmogų su jį supančia erdve (urbanistine ir socialine aplinka). Kitas svarbus ArcInTex ETN projekto uždavinys sukurti tarpdisciplininiams meniniams tyrimams tinkamą doktorantūros studijų modelį. Jo siekis – atrasti naujas mokymo ir mokymosi programas, praplėsti tyrimų vykdymui taikomus metodus ir technikas.

EN

The ArcInTexETN training network opens up a new cross-disciplinary arena for research, education, and development projects by addressing a fundamental research challenge, i.e. experimentally exploring how new ways of more sustainable ways of living can be expressed, within a very broad cross-disciplinary context; linked together by a strong, common driving force, i.e. textile thinking for adaptation and responsiveness, the ESRs participating in the programme will receive training in the context of crossdisciplinary, cutting-edge research and access to a broad network for the development of research within the areas of the ETN.  

The consortium consists of the following six leading design schools and two companies: Royal College of Art, Heriot-Watt University, Eindhoven University of Technology, Vilnius Academy of Arts, The Berlin University of the Arts, The Swedish School of Textiles at the University of Borås, Philips Electronics Netherlands B.V. and Svensson AB. The supervisors and PhD students involved are all top-researchers from across the world with many interesting and outgoing personalities that will be interesting to follow during the project.

There are 15 PhD students within the ArcInTexETN project. During 36 months, from September 2015, their research will connect architecture and textiles through design. They will learn, develop and test new techniques and materials in order to find new insights about our future living.

www.arcintexetn.eu

www.arcintexetn.com