• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)"

  Projekto numeris VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001
  Projekto būsena Užbaigta
  Pareiškėjas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
  Partneris Vilniaus dailės akademija
  Projekto suma 5.496.205,99 Eur
  Partneriui skirta suma 84.331,47 Eur
  Įgyvendinimo laikotarpis 2012 - 2015 m.

  Projekto tikslas:

  Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (IPU) prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių; užtikrinti lanksčias ir kokybiškas IPU paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius.

  Projekto veiklos:

  Ikimokyklinio ugdymo programų teikėjų skatinimas steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas/grupes; ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovės didinimas; metodinės pagalbos teikimas; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio diegimo sklaida; portalo www.ikimokyklinis.lt palaikymas ir plėtra; tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir kompleksinės pagalbos kokybės gerinimas.

  Vilniaus dailės akademijos veiklos projekte:

  1. Skirtingų tipinių ikimokyklinio ugdymo paskirties pastatų eskizinių projektų parengimas;
  2. Rekomendacijų rengimo proceso viešinimas ir reklamavimas internetinėje erdvėje, jos skaitmeninio vizualizacijos dizaino sukūrimas, viešinimas bei rekomendacijų leidyba.

  Projekto svetainė

  Projektą finansavo Europos socialinis fondas