• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Projekto pavadinimas

  Suma (Eur)

  Metai

  Atsakingas asmuo

  ES ir EEE vykdomi projektai

  Disciplina šiandien. Menininkų rezidencijų mainai ir parodos 168 119,78 2015 – 2017 Rasa Antanavičiūtė
  Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms 517 533,84 2015 – 2016 Virgilijus Kireilis, Irena Turčinavičienė

  Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų konservavimo centro Telšiuose, Kęstučio g. 3-2, steigimas ir veiklos stiprinimas

  441 622,36 2014 – 2016 Ramūnas Banys,
  Irena Turčinavičienė

  Pastato Nidoje (Taikos g. 43) pritaikymas tarptautinių aukščiausios kvalifikacijos tyrėjų rengimo programų vykdymui

  1 524 315,92 2013 – 2015 Virgilijus Kireilis
  Rasa Antanavičiūtė
  Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams   2012 – 2015 Irena Turčinavičienė
  Vilniaus dailės akademijos mokslinės aplinkos gerinimas 227 315,80  2012 – 2014 Rūta Kuodienė,
  Irena Turčinavičienė

  Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas

  2 690 737,72 2010 – 2015 Irena Turčinavičienė

  Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms

  635 925,34 2010 – 2014 Irena Turčinavičienė
  Studijų sistemos efektyvumo didinimas Vilniaus dailės akademijoje 281 359,13 2010 – 2013 Irena Turčinavičienė
  VDA vizualiojo ir taikomojo meno bei dailėtyros I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas 250 049,81 2010 – 2012 Irena Turčinavičienė
  VDA Vilniaus Architektūros ir dizaino fakulteto I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas 245 484,53 2010 – 2012 Irena Turčinavičienė

  Panemunės pilies pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms: vakarinio ir dalies pietinio
  korpuso su šiaurės vakarų ir pietvakarių bokštais rekonstrukcija

  1 903 307,46 2009 – 2012 Virgilijus Kireilis
  Irena Turčinavičienė
  Pastato Nidoje pritaikymas tarptautinių edukacijos, meno ir kultūros projektų vykdymo reikmėms 1 727 177,94 2009 – 2011  Virgilijus Kireilis,
  Rasa Antanavičiūtė
     

  IŠ VISO:

  10 385 633,83