• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Projekto pavadinimas

  Suma (Eur)

  Metai

  Atsakingas asmuo

  ES investicijos - mokslui ir inovacijoms

  Lietuvos kultūrinio autentiškumo diskursas vizualiuosiuose menuose 1989-2004 m.

  2 008,20 2019-2020 Karolina Sadlauskaitė

  Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje Europos ir Viduržemio jūros civilizacijų muziejuje Marselyje (Prancūzija)

  3 272,43

  2019

  Miglė Lebednykaitė

  Stone-Age Burials in the Surroundings of Lake Biržulis. New Data

  2 080,37

  2019

  Adomas Butrimas

  Stažuotė Archeologijos muziejaus bibliotekoje, Gotorfo pilyje, Šlezvige (Museum für Archäologie Schloss Gottorf, Scheswig)

  2 857,85 2019 Marius Iršėnas
  Studijų infrastruktūros modernizavimas VDA Kauno fakultete 3 253 709,10 2019 Jonas Audėjaitis
  Panemunės pilies, esančios Vytėnų g. 53, Jurbarko rajone, pritaikymas kultūrinei veiklai 1 119 455,09 2020 Virgilijus Kireilis
  Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro veiklos plėtra 656 052,18 2018-2021 Marius Urbanavičius
  Šiuolaikinių dažų atranka ir patikra, jų pritaikymas senosios molbertinės tapybos retušavimui 2 024,40 2018-2019 Greta Žičkuvienė
  Meno idėjų ir kūrinių migracija Urugvajaus ir Argentinos lietuvių periodinėje spaudoje tarpukario laikotarpiu 2 024,40 2018-2019 Gabrielė Radzevičiūtė
  Atminties problema Kristinos Inčiūraitės videofilme "Susitikimas" (2012), taikant Brachos Lichtenberg Ettinger psichoanalitinę Matricos teoriją 2 024,40 2018-2019 Diana Romanskaitė
  Meninis tyrimas: tyrimo ir vertinimo metodologijos 2 085,68 2018 Rasa Antanavičiūtė
  Stažuotės po doktorantūros. Lietuvos dizainas tarptautinėse ir Batlijos šalių parodose 1966-1985: ištakos, įtakos, įtampos ir identitetai 48 174,10 2017-2019 Karolina Jakaitė
  Stažuotės po doktorantūros. Ekologiškų baldų iš augalinio pluošto biokompozito dizainas, taikant naujų konstrukcinių struktūrų projektavimo metodiką 42 502,40 2017-2019 Inga Valentinienė
  Studijų kokybės gerinimas ugdant studentų verslumo įgūdžius 315 367,64 2017-2019 Irena Turčinavičienė
  Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas 2 896 200,18 2015-2018 Rokas Kilčiauskas
     

  IŠ VISO:

  8 059 755,69