• Naujienlaiškis
 • Kvietimas teikti paraiškas pagal veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“

  2018 03 29 - 2018 05 28

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“.

  Veiklos tikslas

  Padidinti MTEP rezultatų komercinimo mastą, stiprinant žmogiškuosius MTEP gebėjimus, būtinus MTEPI prioritetams įgyvendinti, pritraukiant mokslininkus ir kitus tyrėjus iš užsienio.

  Tinkami pareiškėjai

  Į Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS sistemą (www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės.

  Galimi partneriai

  Juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius kalendorinius metus iki kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino paskutinės dienos vykdę MTEP veiklas).

  Reikalavimai pareiškėjams ir projekto dalyviams

  Paraiškos rengiamos vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2.

  Kvietimo biudžetas

  Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 14 481 001,00 euro (keturiolikos milijonų keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno tūkstančio vieno euro).

  Daugiau informacijos kvietimo dokumentus, paraiškų teikimo tvarka rasite čia

  Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius