• Naujienlaiškis
 • Tradicinių meno rūšių išsaugojimas, populiarinimas ir jų naudojimo skatinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose

  Projektas įgyvendinamas 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos ribose.

  Projekto partneriai - Vilniaus dailės akademija ir Baltarusijos valstybinės menų akademija, kurias vienija tapatūs veiklos tikslai ir kryptys bei sieja ilgalaikis bendradarbiavimas. Abiejų Projekto partnerių misija yra  išlaikyti ir plėtoti  įvairias meno šakas, atkurti ir populiarinti senovines menų technologijas, tuo pačiu tradiciją susieti su naujomis galimybėmis.

  Projekto tikslas – prisidėti prie tvaresnio ir efektyvesnio kultūros ir istorinio paveldo naudojimo, kultūrinio regionų patrauklumo didinimo, sudarant prielaidas turistų srautų pritraukimui, pristatant jiems menininkų ir bendruomenės narių kūrybinės veiklos, bendradarbiaujant abipus sienos, rezultatus.

  Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos veiklos, tiriančios, pristatančios specialistams ir plačiajai visuomenei bei populiarinančios senąsias tradicinių menų - grafikos, tekstilės, fotografijos, freskos – technologijas, kurios šiuo metu yra sparčiai užmirštamos veržiantis naujausioms šiuolaikinėms technologijoms. Senųjų menų tradicijų tyrimas ir pažinimas glaudžiai susijęs su istorijos pažinimu ir išsaugojimu, tame skaičiuje  LDK istorijos, vienijančios Lietuvą ir Baltarusiją.

  Projekto metu bus sukurta Lietuvos ir Baltarusijos Aukštųjų mokyklų (Vilniaus dailės akademijos ir Baltarusijos valstybinės menų akademijos) kūrybinio bendradarbiavimo sistema, kuri padės populiarinti tradicines abiejų šalių kūrybines senąsias tekstilės, grafikos ir fotografijostechnologijas bei pristatyti jas visuomenei, sudarys sąlygas kultūros ir švietimo specialistų patirties mainams ir gerosios praktikos sklaidai abipus sienos. Projektu taip pat siekiama skatinti turistų ir vietos bendruomenės narių interaktyvų dalyvavimą kūrybos procese, organizuojant kūrybines dirbtuves, meistriškumo mokyklas ir edukacinius renginius bei parodas. Planuojamų veiklų įgyvendinimui ir projekto tikslo pasiekimui bus modernizuota infrastruktūra, pritaikant ją prie projekto poreikių.

  Projekto įgyvendinimo metu bus suorganizuota 92 praktinio ir pažintinio pobūdžio renginiai Lietuvoje ir Baltarusijoje, kuriuose tiesiogiai dalyvaus 1600 projekto dalyvių. Bus organizuota 14 parodų, kurias, tikimasi, aplankys apie 10 tūkst. vietos gyventojų bei ir užsienio turistų.