• Naujienlaiškis
 • Vilniaus miesto savivaldybė skelbia Kultūros rėmimo programų projektų konkursą

  Konkurso tikslas – Vilniaus miestui reikšmingų kultūros, meno projektų finansavimas siekiant skatinti Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą, tautinių bendrijų veiklą, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą, kultūrinius mainus tarp Vilniaus ir užsienio miestų, pabrėžiant Vilniaus miesto unikalumą ir jo priklausymą Europos kultūrai, naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei bei socialinės atskirties mažinimą, jaunimo kultūros ir meno iniciatyvas, kultūros ir meno inovacijas, kūrybiškumą.

  Teikiant paraišką projektas negali būti skaidomas dalimis. Vienam projektui įgyvendinti gali būti teikiama tik viena paraiška. Pateikus kelias to paties projekto paraiškas, vertinama anksčiausiai pateikta paraiška, kitos to pačio projekto paraiškos nevertinamos. Pareiškėjas vienai programai gali teikti tik vieną paraišką (ne daugiau kaip 3 paraiškos į skirtingas programas, išskyrus tautinių bendrijų ir kino programas).

  Bendrą projekto vertę, turimas pareiškėjo lėšas arba numatomas gauti iš kitų finansavimo šaltinių lėšas, kurios turi būti ne mažesnės kaip 20 procentų nuo bendros projekto vertės. Taip pat būtina atskirai nurodyti sumą, prašomą iš Savivaldybės. Prašant tik Savivaldybės finansavimo, lėšos nebus skiriamos. Rekomenduojama maksimali suma, prašoma iš Savivaldybės vienam projektui, yra 4000 (keturi  tūkstančiai) Eur.

  Konkursas, skirtas 2020 m. projektams. Paraiškas kviečiame pateikti nuo 2019 m. lapkričio 11 d. iki 2019 m. gruodžio 11 d. (imtinai)

  Daugiau informacijos savivaldybės puslapyje.