• Naujienlaiškis
 • VI kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 m. programą

  Lietuvos mokslo taryba skelbia VI kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą.

  Konkurso apimtis Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 m. programos 1 uždavinio priemonės
  Kvietimo lėšos apie 2,5 mln. Eur.
  Paraiškas galima teikti iki 2019 m. vasario 21 d. 
  Projekto pradžia 2019-05-01 - 2019-07-01
  Projekto pabaiga iki 2022-04-30 (negalima sausio-vasario mėn.)
  Projekto biudžetas Lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniem kalendoriniams metams

  Galimi pareiškėjai

  Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija:

  • projekto vadovas turi būti mokslininkas;
  • asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas;
  • asmuo gali vienu metu vykdyti ne daugiau nei tris nacionalinių mokslo programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas;
  • vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ar mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

  Paraiškų teikimo tvarka

  Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

  • vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
  • projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais;
  • jei paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais) (t. y. viešu arba privačiu juridiniu asmeniu) – sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas institucijos blanke ir pasirašytas projekto partnerio vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimas gali būti pasirašytas ir padalinio vadovo).

  Bendrieji reikalavimai projektams

  Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos tinklalapyje.

  Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Jolita Klimavičiūtė, tel. 8 676 17699, e. p. jolita.klimaviciute@lmt.lt arba vyriausioji specialistė Vilija Rubinaitė, tel. 8 676 16657, e. p. vilija.rubinaite@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

  Visa informacija čia.