• Naujienlaiškis
  • Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų informacinis renginys paraiškų teikėjams

    Lietuvos mokslo taryba š. m. spalio 27 d. kviečia į informacinį renginį, skirtą paskelbtam Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos IX kvietimui teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti 2021–2024 metais. 

    Dalyviai bus supažindinti su skaitmeniniais identifikatoriais moksle (pranešėjas – dr. Vincas Grigas, Lietuvos mokslo periodikos asociacijos prezidentas). Bus pasidalinta gerąja patirtimi, išklausant projekto vadovų pranešimus apie projekto rengimą, vykdymą, rizikų suvaldymą. Programos vykdymo grupės pirmininkė dr. Dalia Satkauskytė pateiks projektų vadovų ir institucijų apklausos dėl programos įgyvendinimo tinkamumo apžvalgą.

    Renginyje bus pristatytos programos Vykdymo grupės rekomendacijos IX kvietimo paraiškoms, pateikta informacija apie atnaujintas ekspertinio vertinimo ir paraiškų formas, paraiškų rengimo reikalavimus ir jų pateikimo elektroninėje sistemoje nuostatas.

    Registracija LMT puslapyje.