• Naujienlaiškis
 • Toliau skelbiami Lietuvos kultūros tarybos finansavimo konkursų rezultatai

  Lietuvos kultūros taryba toliau skelbia 2019 m. finansavimo konkursų rezultatus.

  2019 m. sausio 3 d. informacija

  Lietuvos kultūros taryba, išklausiusi ekspertų suformuotas rekomendacijas, priėmė sprendimus dėl dar 2 kultūros programų finansavimo.

  Paskirstant daugiau nei 128 tūkst. eurų finansuota 22 knygų leidyba - klasikinių ir šiuolaikinių autorių tekstų vertimai, istorinės monografijos, taip pat Balio Sruogos ir Teodoro Narbuto raštų rinkiniai. 

  Dar 62 tūkst. eurų skirti 17 projektų, skirtų aktualizuoti ir prisidėti prie Juozo Tumo-Vaižganto metų minėjimo programos. Šalia Vilniuje veikiančių įstaigų šioje programoje veiklas taip pat vykdys Anykščių, Plungės, Kupiškio, Ukmergės, Kretingos, Žagarės, Šiaulių ir Telšių miesto kultūros organizacijos.

   

  2018 m. gruodžio 28 d. informacija

  Lietuvos kultūros taryboje priimti sprendimai dėl 6 kultūros programų finansavimo.

  15 projektų, dalyvaujančių Kūrybiškos Europos platformoje, paskirstyta 150 tūkst. eurų, tokiu būdu užtikrinant Lietuvos prisidėjimą prie šių tarptautinių veiklų vystymo. Vilniaus dailės akademijos projektas "4K 2019: nuo konflikto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą" taip pat gavo finansavimą.

  Pirmą kartą vykdytame konkurse iš 25 pateiktų paraiškų finansuoti 9 vystymo stadijoje esantys projektai, kuriems paskirstyta beveik 70 tūkst. eurų.

  Skiriant 150 tūkst. eurų finansuoti 12 kultūros tinklaveikos iniciatyvų – bus siekiama Lietuvoje kuriamas kūrybinės industrijas pristatyti tarptautinėse platformose, Lietuvoje vyks atskirų kultūros sektorių konferencijos ir skatinama Lietuvos kūrybinių industrijų sektoriaus nacionalinė bei tarptautinė tinklaveika.

  Šiame etape finansuoti 21 Lietuvos kultūros ir meno sklaidos užsienyje projektai. Dar 45 tūkst. eurų skirti Lietuvos kultūros instituto organizuojamų užsienio kultūros ekspertų tiriamųjų vizitų Lietuvoje sklaidai.

  Beveik 90 tūkst. eurų paskirstyti 14 kvalifikacijos kėlimo projektų, didžiausią sumą – 20 tūkst. eurų – skiriant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos iniciatyvai, nukreiptai į skaitmeninių išteklių valdymo kompetencijų stiprinimą.

  Lietuvos kultūros taryba taip pat priėmė sprendimus dėl 3 atminties institucijų programos veiklų (Bendruomenių dalyvavimo institucijų veikloje projektai, Tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas, Kultūros ir meno sklaida) finansavimo. Iš viso finansuoti 47 projektai jiems paskirstant 377 tūkst. eurų.

  Visą informaciją rasite čia.