• Naujienlaiškis
 • Tarp 95 jaunųjų Lietuvos mokslininkų – Vilniaus dailės akademijos atstovės

  Lietuvos mokslo taryba, vykdydama Europos Sąjungos investicinių fondų Visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo sutartį su LR švietimo ir mokslo ministerija, patvirtino podoktorantūros stažuočių paraiškų konkurso laimėtojus.

  Tarp 95 podoktorantūros tyrėjų Lietuvoje savarankiškai mokslinę veiklą pradės ir dvi VDA mokslininkės – dr. Karolina Jakaitė ir dr. Inga Valentinienė.

  Dr. Karolina Jakaitė

  K. Jakaitė dėsto Vilniaus dailės akademijoje, yra parengusi straipsnių, sudariusi tekstų rinktinių įvairiomis dizaino istorijos ir teorijos temomis, kaip kultūros vadybininkė ir kuratorė yra surengusi dailės ir dizaino parodų, konferencijų, įgyvendinusi meno projektų Lietuvoje ir užsienyje. Domisi šiuolaikinio dizaino procesais, Lietuvos sovietmečio architektūra ir dizainu, daiktų ir žmonių istorijomis, kasdienybės kultūros teorijomis, dizaino institucijų veikla ir dizaino vadyba.

  Dr. Inga Valentinienė

  I. Valentienė yra Kauno kolegijos Technologijų ir kraštorvarkos fakulteto Pramoninių technologijų ir dizaino katedros vedėja bei dėstytoja. 2016 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė daktaro disertaciją. Meno projekto tema – „Vietinių pluoštinių medžiagų pritaikymas eko baldų dizainui“. 


  Podoktorantūros stažuočių projektams skirta 4 350 000 eurų. Lėšos numatytos dvejų metų stažuotojo moksliniams tyrimams, mokslinėms išvykoms į užsienio mokslo centrus, ekspedicijas bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų išlaidoms, susijusioms su tyrėjų stažuotėmis, padengti. Stažuotės prasidės šių metų gruodį.

  Podoktorantūros stažuočių projektus vertino išskirtinai tarptautinės ekspertų grupės. Iš 208 konkursui pateiktų paraiškų, 95 gavo finansavimą.

  Pagrindiniai atrankos kriterijai:

  • podoktorantūros stažuotės projekto vadovo mokslinę kompetencija;
  • podoktorantūros stažuotojo mokslinė patirtis ir kompetencija;
  • stažuotės projekto parengimo kokybė ir įvykdomumas;
  • mokslinio tyrimo projekto idėja ir reikšmė.

  Daugiau informacijos LMT puslapyje 

  Sveikiname VDA mokslininkes!