• Naujienlaiškis
 • Skelbiami Kūrybinės veiklos bei Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programų konkursai

  Lietuvos kultūros taryba (LKT) kviečia teikti paraiškas Kūrybinės veiklos bei Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programų finansavimo konkursams. LKT šias finansavimo programas, kurių lėšų šaltinį nurodo Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, administruoja pirmą kartą.

  Paraiškas šioms programoms įprasta tvarka galima teikti iki rugsėjo 4 d. (imtinai).

  Pagrindiniai šių finansavimo programų tikslai – skatinti kūrybinę veiklą finansuojant projektus, kurie sudarytų tinkamas sąlygas profesionalių menininkų kūrybai ir jos rezultatų sklaidai regionuose, užtikrintų deramą atlygį autoriams ir atlikėjams, ugdytų jaunųjų meno kūrėjų kartą, sudarytų sąlygas plėtoti vaikų ir jaunimo saviraišką kultūrinėje ir meninėje veikloje. Programomis taip pat siekiama skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos modernizavimą, sudarant  palankesnes sąlygas teisėtomis priemonėmis ir būdais internetu pasiekti literatūros, mokslo ir meno kūrinius bei plėtojant teisėtą intelektinės nuosavybės rinką ir taikant naujus teisių licencijavimo modelius, ugdyti visuomenės pagarbą intelektinei nuosavybei ir nepakantumą neteisėtam jos naudojimui.

  Kūrybinės veiklos programai numatyta 323 713 EUR, o Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos – 485 569 EUR.

  Visą informaciją rasite čia.