• Naujienlaiškis
 • Rengiamasi skelbti du paraiškų konkursus finansuoti Lietuvos visuomenės raidos, gamtos paveldo ir kitus lituanistinius tyrimus ir jų rezultatų sklaidą

  Lietuvos mokslo taryba rengiasi skelbti penktą ir šeštą Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos kvietimus teikti paraiškas. Programos vykdymo grupės siūlymu, rugsėjo mėnesį numatoma skelbti paraiškų konkursą finansuoti lituanistikos tyrimų rezultatų sklaidos projektus, 2019 metų pirmą ketvirtį – mokslo projektus.

  Vykdymo grupės parengtoje programos paraiškų konkursų apžvalgoje tyrėjai skatinami naudotis visomis sklaidos formos ir būdais turimiems ir naujiems lituanistikos tyrimų rezultatams pristatyti. Vykdant naujus mokslo projektus ypač skatinamos šiuolaikinės mokslo rezultatų sklaidos formos –mokslo populiarinimo leidiniai, interneto svetainės, renginiai, bendradarbiavimas su žiniasklaida. Prioritetas turėtų būti teikiamas didesnę auditoriją pasiekiančioms sklaidos priemonėms.

  Taip pat skatintina tarptautinė lituanistinių tyrimų sklaida, o paraiškas gali teikti ne tik humanitarinių mokslų tyrėjai, bet ir kitų sričių mokslininkai, kurių tyrimai atitinka programoje pateiktas lituanistinių mokslinių tyrimų tematikas, tokias kaip Lietuvos visuomenės raidos tyrimai, Lietuvos gamtos paveldo tyrimai ir kitas.

  Sklaidos projektai turėtų būtų vykdomi 2019 metais ir skirti pristatyti jau atliktų lituanistikos tyrimų rezultatus verčiant lituanistinius darbus iš užsienio kalbų ir į jas, organizuojant tarptautinius mokslo, edukacinius ir informacinius renginius bei tyrėjų vasaros mokyklas ir seminarus, rengiant ir leidžiant mokslo populiarinimo darbus, publikuojant mokslinius straipsnius. Sklaidos projektams, kuriuose numatoma periodinių lituanistinių mokslo žurnalų leidyba, lėšos skiriamos 2019–2021 metams.

  Mokslo projektai turėtų prasidėti kitų metų vasarą, jų trukmė – iki trejų metų. 

  Išsamiau su planuojamais Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos kvietimais bei vykdymo grupės rekomendacijomis paraiškos rengimui galima susipažinti programos paraiškų konkursų apžvalgoje.

  Tikslesnė informacija apie konkursų pradžią skelbiama kvietimų kalendoriniame plane. Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainės naujienų prenumeratoriai žinutę apie paskelbtus kvietimus gaus automatiškai.

  Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa.