• Naujienlaiškis
 • Programos „Kultūra“ dvišalio bendradarbiavimo fondas kelionių išlaidoms kompensuoti

  Kvietimas teikti paraiškas kelionių išlaidoms kompensuoti iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ (Programa) dvišalio bendradarbiavimo fondo.

  Tikslas - padėti skatinti dvišalę partnerystę tarp institucijų ar kultūros veikėjų iš valstybių donorių (Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės) ir Lietuvos.

  Tinkami pareiškėjai - Lietuvos Respublikoje ar vienoje iš valstybių donorių registruotas juridinis asmuo. Fizinis asmuo, turintis teisę gyventi Lichtenšteino Kunigaikštystėje.

  Tinkamos veiklos - pagal šį kvietimą gali būti kompensuojamos kelionių tarp Lietuvos ir valstybės donorės bei  valstybės donorės ir Lietuvos išlaidos, susijusios su potencialių partnerių paieška, siekiant įgyvendinti projektus pagal Programą, prieš arba rengiant atviro kvietimo projekto paraišką.

  Bendras kvietimui skirtas biudžetas 50 000,00 eurų

  Didžiausia galima lėšų suma vienai paraiškai iki 2 000 eurų

  Finansavimo intensyvumas - 100 procentų tinkamų finansuoti kelionės išlaidų.

  Kvietimas galioja iki 2020 04 30.

  Visa kvietimo informacija čia.