• Naujienlaiškis
 • PRATĘSTAS TERMINAS: Lietuvos kultūros tarybos ekspertų atrankos konkurse

  Lietuvos kultūros taryba (LKT) skelbia kultūros ir meno ekspertų duomenų bazės atrankos konkursą – kultūros ir meno kūrėjų, tyrinėtojų, kuratorių, vadybininkų ir kitų savo srities ekspertų paraiškų laukiame iki 2019 m. gruodžio 16 d. (imtinai).

  LKT susirinkimo narių atrinkti pretendentai įtraukiami į ekspertų duomenų bazę dvejų metų kadencijai. Kiekvienam finansavimo konkursui iš ekspertų duomenų bazės sudaromos darbo grupės finansavimo programų, sričių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimui. Ekspertai pateiktas paraiškas vertina individualiai, o vėliau, darbo grupės posėdyje, suformuoja galutines rekomendacijas Tarybai bei pateikia konsoliduotus komentarus dėl siūlomų skirti sumų.

  Tas pats asmuo ekspertu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

  Trečiąją LKT ekspertų duomenų bazę, kuri Lietuvos kultūros tarybos sprendimu yra vieša, sudarė apie 200 kultūros ir meno bendruomenės atstovų.

  Pagrindiniai reikalavimai pretendentams:

  - turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba meno kūrėjo statusą;
  - turėti ne mažesnę kaip 3 metų sėkmingos praktinės veiklos patirtį atitinkamos ekspertinės kompetencijos srityje;
  - būti nepriekaištingos reputacijos.

  LKT ekspertais negali būti:

  - kultūros ir meno organizacijų vadovai;
  - dvi kadencijas iš eilės LKT ekspertais buvę asmenys.

  Kompetencijų pasirinkimas:

  Pretendento anketoje būtina nurodyti ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 3 kompetencijas, atitinkančias pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį. Pasirinkus daugiau nei vieną kompetenciją, kompetencijos nurodomos prioritetine tvarka: nuo labiausiai iki mažiausiai atitinkančios pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį.

  Kaip pateikti paraišką ir kita svarbi informacija LTKT puslapyje.

  Kilus klausimams kreipkitės:

  Agnė Silickaitė
  Vyresnioji patarėja
  Tel. (8 5) 255 9365
  El. paštas: agne.silickaite@ltkt.lt