• Naujienlaiškis
 • Pradeda veikti Baltijos kultūros fondas

  Nuo 2019 m. Baltijos kultūros fondo lėšos pradedamos skirti jungtiniams Latvijos, Lietuvos ir Estijos kultūros projektams finansuoti. 2018 m. liepos 8 d. įsteigto Baltijos kultūros fondo tikslas – skatinti Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą ir stiprinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos kultūros tarptautiškumą per bendrus kultūros projektus ir renginius. Lėšos projektams bus skiriamos kasmet, o paraiškų pateikimo terminas – gegužės 20 d.

  Baltijos kultūros fondas finansuos profesionalius architektūros, vaizduojamųjų menų, dizaino, literatūros, garso ir scenos menų, bibliotekų, muziejų, archyvų bei tarpdisciplininius projektus.

  Ypatingas dėmesys bus skiriamas naujiems ir vienkartiniams kultūros renginiams, pavyzdžiui, koncertai, parodos, festivaliai, spektakliai už Baltijos šalių ribų, taip pat tarptautiniams, į Baltijos šalis orientuotiems renginiams, kaip ir kultūros tarptautiškumą skatinantiems pristatymams bei forumams.

  Rotaciniu principu Fondą administruoja nacionaliniai kultūros fondai, keisdamiesi kas trejus metus; Estijos kultūros fondas yra pirmasis, koordinuojantis Fondo veiklą.

  Kiekviena Baltijos šalis kasmet Fondui skirs 100 000 eurų. Fondas taip pat priima ir kitas aukojamas lėšas.

  Projektų finansavimas svyruos nuo 25 000 iki 100 000 eurų, su ne mažiau kaip 20 proc. prisidėjimu  savo ar kitomis lėšomis. Pretenduoti į Fondo finansavimą gali tik Estijoje, Latvijoje ar Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Projektas privalo turėti vadovaujančią organizaciją, kuri teikia paraišką finansavimui gauti, o projekto partneriu turi būti bent po vieną juridinį asmenį iš kiekvienos Baltijos valstybės.

  Projektų paraiškas vertins ekspertų komitetas, sudarytas iš šešių narių, atstovaujančių skirtingas kultūros sritis ir paskirtų trejų metų laikotarpiui. Kiekvienai šaliai atstovauja du komiteto nariai, kuriuos skiria Fondą administruojančių nacionalinių kultūros rėmimo fondų valdymo tarybos.

  Baltijos kultūros fondo įstatai, paraiškų teikimo tvarka ir Fondo logotipas pateikiami programos tinklalapyje adresu www.kulka.ee/programmes/baltic-culture-fund. o Fondo darbo kalba yra anglų kalba.

  Kontaktai:

  Estija

  Estijos kultūros fondas
  Suur-Karja 23, 10148 Talinas
  Fondo valdymo laikotarpis: Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

  Latvija

  Valstybinis kultūros rėmimo fondas
  Vilandes iela 3, Ryga LV-1010
  Fondo valdymo laikotarpis: Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

  Lietuva

  Lietuvos kultūros taryba
  Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius
  Fondo valdymo laikotarpis: Nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.

  Visa informacija čia.