• Naujienlaiškis
 • Patvirtinti 2017 metų konkursinės doktorantūros finansuotinų paraiškų sąrašai

  Baigėsi Lietuvos mokslo tarybos 2017 metų konkursas doktorantūros vietoms gauti. Šiam konkursui iš viso buvo pateiktos 282 paraiškos. Po administracinės patikros ekspertiniam vertinimui pateiktos visos paraiškos. Remiantis ekspertinio vertinimo išvadomis finansuotinomis pripažinta 70 doktorantūros vietų.
  Atrinktos doktorantūros vietos bus finansuojamos Tarybos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Doktorantūros studijų plėtra“ lėšomis. Finansavimas skiriamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Doktorantūros studijų plėtra“. Siekiama stiprinti tyrėjų gebėjimus bei kompetencijas vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus, siekiant užtikrinti MTEP plėtrą ir jos atliepimą Lietuvos ūkio poreikiams, didinti rengiamų aukštos kvalifikacijos specialistų skaičių į doktorantūrą pritraukiant užsienio aukštųjų mokyklų absolventus.

  Menų srities finansuotinų paraiškų sąrašas:

  Pareiškėjas Kryptis Institucija, kurioje dirba pareiškėjas Institucija, kur bus vykdoma doktorantūra Doktorantūros tema
  Alvydas Lukys ir Agnė Narušytė Dailė

  Vilniaus dailės akademija

  Vilniaus dailės akademija

  Archyvas ir paieška kaip kūrybos metodas
  Artūras Raila ir Skaidra Trilupaitytė Dailė

  Vilniaus dailės  akademija ir Lietuvos kultūros tyrimų
  institutas

  Vilniaus dailės akademija Kuratorystė kaip meno praktika ir politika