• Naujienlaiškis
  • Patvirtintas mokslinių vizitų ir išvykų 2019 m. finansuojamų projektų sąrašas

    Pasibaigė kvietimų Nr. 11–14 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“, paraiškų vertinimas ir projektų atranka.

    Iš viso 4 kvietimams, paskelbtiems pagal skirtingas poveikles, buvo pateiktos 724 paraiškos. Pareiškėjų prašomas finansavimas 1,72 karto viršijo numatytas lėšas. Paraiškų naudos ir kokybės vertinimo etape 587 paraiškos iš 705 (83,3 %) buvo įvertintos teigiamai, 118 paraiškų buvo atmestos, nes nesurinko minimalaus slenkstinio balo apskritai arba pagal nors vieną atrankos kriterijų. Kvietimų lėšos buvo padalintos 384 projektų dalyviams įgyvendinti mokslinius vizitus, išvykas į užsienio mokslo renginius ir stažuotes, 198 paraiškoms finansuoti neužteko kvietimams skirtų lėšų. Bendras konkursų sėkmės rodiklis – 54,5%.

    Vilniaus dailės akademija pateikė 2 paraiškas mokslinių vizitų įgyvendinimui ir 1 - išvykai į užsienio mokslo renginius. Visas 3 paraiškas buvo nuspręsta finansuoti.

    Finansuojamų projektų ir projektų, kurie naudos ir kokybės vertinimo etape buvo įvertinti teigiamai, tačiau jiems neužteko kvietimui skirtų lėšų, sąrašai skelbiami čia.