• Naujienlaiškis
  • Paskelbtas finansuojamų projektų sąrašas pagal poveiklę "Studentų moksliniai tyrimai semestro metu"

    Lietuvos mokslo taryba paskelbė finansuojamų projektų sąrašą pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“.

    Iš viso finansavimas suteikiamas 140 projektų. Vilniaus dailės akademija pateikė 3 mokslinių tyrimų paraiškas. Tarybos sprendimu, visi 3 Vilniaus dailės akademijos projektai bus finansuojami. 

    Visų finansuojamų projektų sąrašą galite rasti čia.

    Visa informacija apie kvietimo eigą ir rezultatus pateikiama čia.