• Naujienlaiškis
 • Paskelbtas antrasis konkursas podoktorantūros stažuotėms Lietuvoje

  LR švietimo, mokslo ir sporto ministrui patvirtinus „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, Lietuvos mokslo taryba 2019 m. gruodžio 30 d. skelbia antrą podoktorantūros stažuočių Lietuvoje paraiškų konkursą.

  Finansavimo tikslas - skatinti jaunųjų mokslininkų podoktorantūros stažuočių sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją (projektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto).

  Stažuotojais gali būti jaunieji mokslininkai iš Lietuvos ar užsienio, kurie daktaro laipsnį įgijo ne daugiau kaip prieš penkerius metus.

  Projekto suma gali siekti 129 891,00 Eur.


  Paraiškų teikimas vyks iki 2020 metų kovo 6 dienos.

  Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas portale esinvesticijos.lt.

  Platesnė infomacija apie podoktorantūros stažuotes.