• Naujienlaiškis
 • Paraiškų priėmimas meno projektų rėmimo programai „Kuriu Vilnių“

  Pagrindiniai programos „Kuriu Vilnių“ uždaviniai yra atskleisti konkrečių miesto viešųjų erdvių identitetą ir skatinti teigiamus estetinius ir socialinius vietos ir bendruomenės pokyčius, menininkų raišką mieste, suburti gyventojų bendruomenes ir menininkus, gyvinti socialinę aplinką, aktyvinti verslo dalyvavimą kūrybiškai atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas miesto meno tema.

  Programai tinkamos veiklos:

  • Skulptūros (medžiagos, dydžiai ir formos neribojamos);
  • Meninis plokštumų dekoravimas (pastato sienų ar kitų paviršių tapyba, freska, mozaika ar kitoks meninis dekoras);
  • Dizaino kūriniai (unikalus funkcinis dizainas, meninis apšvietimas ir kt.);
  • Gatvės menas (laikini meno kūriniai, instaliacijos ir kt.);
  • Tradicinio liaudies meno kūriniai;
  • Atminimo įamžinimo ženklai;
  • Kitų meno rūšių kūriniai

  Programai netinkamos veiklos:

  • Reklaminio ar informacinio pobūdžio paviršių dekoravimas, stendai, užrašai;
  • Masinės gamybos dizaino elementai – lauko baldai, vaikų žaidimo ir kiti įrenginiai;
  • Projektai, kurie gali būti finansuojami iš kitų Savivaldybės programų.

  Finansavimo intensyvumas
  Projektui įgyvendinti iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjo ir (ar) kitų finansavimo šaltinių įnašas suteikia galimybę gauti papildomų vertinimo balų.


  Paraiškos priimamos iki 2020 m. sausio 31 d.

  Daugiau informacijos savivaldybės puslapyje.