• Naujienlaiškis
 • Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų/atvykimo finansavimo

  LINO LT skelbia du nuolatinius kvietimus dėl tyrėjų išvykų ir atvykimo finansavimo:

  1. KVIETIMAS DĖL TYRĖJŲ IŠVYKŲ FINANSAVIMO

  Galimi išvykos tikslai:

  • konsultacijos su tarptautinės MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) srities iniciatyvų sričių kuratoriais dėl bendradarbiavimo inicijavimo ir (ar) vykdymo, ir (ar) projektų paraiškų rengimo ir pateikimo, ir (ar) konkretaus kvietimo reikalavimų;
  • dalyvavimas informacinėse dienose, skirtose pristatyti svarbiausius tarptautinių MTEPI kvietimų reikalavimus ir (ar) informaciją apie paraiškų parengimą, ir (ar) pateikti gerąją paraiškų rengimo praktiką ir pan.;
  • dalyvavimas projekto partnerių paieškos renginiuose;
  • galimo bendradarbiavimo tarptautinėse MTEPI programose aptarimas su potencialiais užsienio partneriais.

  Galimi pareiškėjai – Lietuvos aukštosios mokyklos arba valstybinio mokslinių tyrimų instituto mokslininkai ar kiti tyrėjai.

  Paraiškos priimamos nuolatos.

  Daugiau apie kvietimą.

   

  1. KVIETIMAS DĖL UŽSIENIO PARTNERIO MOKSLININKO VIZITO FINANSAVIMO

  Finansuojami galimų užsienio partnerių mokslininkų vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas ar valstybinius mokslinių tyrimų institutus (toliau – priimančioji institucija) susipažinti su Lietuvos tyrėjais ir (ar) priimančiosios institucijos techninėmis galimybėmis (laboratorijomis, mokslo centrais ir pan.), siekiant skatinti glaudesnį Lietuvos ir užsienio tyrėjų bendradarbiavimą.

  Galimi pareiškėjai – Lietuvos aukštosios mokyklos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, įtraukti į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

  Prašymai priimami nuolatos.

  Daugiau apie kvietimą.