• Naujienlaiškis
 • MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimo programa EUREKA

  Finansavimo tikslas

  Skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose etapuose nuo idėjos iki bandomosios gamybos (įskaitant MTEP veiklų, turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę, mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, prototipų kūrimą, testavimą ir naujų produktų bandomąją gamybą).

  Stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus įsijungti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, remiant į rinką ateityje orientuotus tarptautinio lygio taikomuosius mokslo–verslo projektus.

  Finansuojamos veiklos:

  • Mokslas ir švietimas;
  • Moksliniai tyrimai ir inovacijos;

  Remiamos veiklos - MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo–verslo MTEP projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą).

  Galimi pareiškėjai:

  • verslas;
  • viešasis sektorius;

  Projektai turėtų būtų tarptautiniai, tai yra turi būti pasirinktas bent 1 tarptautinis partneris, kuris priklauso „Eureka“ programos valstybių narių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bendradarbiavimo tinklui. Tai gali būt tiek užsienio įmonė, tiek mokslo ir studijų institucija. Projektai gali būti inicijuojami pagal 7 Sumanios specializacijos sritis: energetika ir tvari aplinka; sveikatos technologijos ir biotechnologijos; agroinovacijos ir maisto technologijos; nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; išmanusis, netaršus ir susietas transportas; informacinės ir ryšių technologijos; įtrauki ir kūrybinga visuomenė.


  Projektui skiriama iki 300 000 Eur. Paraiškų teikimo terminas 2020-04-27 16:30.

  Visa Kvietimo informacija ir dokumentai čia.