• Naujienlaiškis
 • Lietuvos kultūros taryba laukia paraiškų edukacinėms stipendijoms gauti!

  Lietuvos kultūros taryba kviečia kultūros ir meno kūrėjus teikti paraiškas edukacinėms stipendijoms gauti.

  Programos tikslas - skatinti meno ir kultūros kūrėjų individualią kūrybinę veiklą.

  Edukacinės stipendijos (iki 3600 Eur) skiriamos kultūros ar meno kūrėjų profesinio meistriškumo tobulinimo veikloms, vykdomoms ne ilgiau nei 6 mėnesius.

  Paraiškas galima teikti iki 2019 m. sausio 31 d.

  Paraiškų vertinimo prioritetai:

  1. Jaunieji kultūros ir meno kūrėjai (asmenys nuo 18 iki 35 metų).
  2. Kultūros ir meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų.
  3. Kultūros ir meno kūrėjai, kuriems nebuvo skirtos stipendijos.
  4. Kultūros ir meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida).
  5. Aktyvaus dalyvavimo edukacinė veikla (kai konferencijoje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose).
  6. Edukacinė veikla, skirta klausimams, objektams ar technologijoms, neišsamiai nagrinėjamiems arba nenagrinėjamiems Lietuvos Respublikoje (sprendimą dėl objektų ar technologijų nagrinėjimo išsamumo priima ekspertai.

  Visą kvietimo informaciją rasite čia.