• Naujienlaiškis
 • Kvietimas teikti paraiškas studentų mokslinių tyrimų semestro metu finansavimui

  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“.

  Tikslas - tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

  Didžiausia galima skirti projektui suma - 2817 Eur.

  Paraiškas galima teikti iki 2019 m. birželio 25 d. 24 val. 

  Paraiškos forma.

  Visą informaciją apie kvietimą rasite čia.