• Naujienlaiškis
 • Kvietimas teikti paraiškas programai NORDBUK

  NORDBUK finansavimo programa skirta suteikti paramą vaikų ir jaunimo projektams, stiprinti organizacinius įgūdžius, paskatinti dalyvavimą politinėse, kultūrinėse ir socialinėse veiklose. Programos tikslinė grupė - vaikai ir jauni asmenys iki 30 metų.

  Galima teikti paraiškas projektams, apimantiems kultūrines, politines ar socialines veiklas, kuriose vaikai ir jaunimas yra aktyviai įsitraukę į procesą - aktyviai prisideda prie projekto planavimo, įgyvendinimo ir galutinio įvertinimo. Projekto partneriai turėtų skatinti demokratišką dalyvavimą ir užtikrtinti, kad dalyvaujantys projekte vaikai ir jaunimas galėtų daryti pakankamą įtaką projektui.

  Finansuojamos veiklos:

  • Tinklaveika (pavyzdžiui: susitikimai, konferencijos, dirbtuvės, stovyklos, kursai ar kitos veiklos, skirtos tolesniam partnerysčių vystymui ir stiprinimui, suteikiančios galimybę apsikeisti patirtimi ir dalintis turimais ištekliais). 
  • Produkcija (pavyzdžiui: procesai, kampanijos, metodologinės medžiagos, ataskaitų rengimas, skaitmeninis istorijų pasakojimas (angl. digital storytelling), meno kūriniai, sukurti tam, kad vaikai ir jaunimas labiau įsisąmonintų savo teisę bei galimybę aktyviai dalyvauti ir daryti įtaką). 

  Suteikiama parama - nuo 7 500 Eur iki 25 000 Eur. (bent 15% projekto vertės turi būti padengiama iš kitų rėmėjų/ partnerių/ savo lėšų).

  Paraiškas gali teikti: organizacijos, grupės, savivaldybės, institucijos, asociacijos, bendradarbiavimo tinklai.

  Į projektą privalo būti įtrauktos bent trys Šiaurės šalys: Danija, Suomija, Farerų salos, Grenlanija, Islandija, Norvegija, Švedija ir/ar Alandų salos. 

  ! Paraiškos teikėjas privalo būti vienos iš išvardintų Šiaurės šalių gyventojas. 

  Projektas bus laikomas ypatingai svarbus, jei į jį bus įtrauktos partijos ar grupės iš Grenlandijos, Farerų salų, Alandų ar Šiaurės Kaloto (Norvegijos Nordlando, Trumso ir Finmarko apskritis, Švedijos Norboteną ir Suomijos Lapiją).

  Galimas bendradarbiavimas su Estija, Lietuva, Latvija ir šiaurės vakarų Rusija. 

  Paraiškas galima teikti iki 2019 m. gegužės 3 d. 15.59 val.

  Daugiau informacijos lietuvių kalba.

  Daugiau informacijos anglų kalba.