• Naujienlaiškis
 • Kvietimas teikti paraiškas MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimo projektams

  KAS TAI? Priemonės Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ tikslas – komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, kuriant mokslui imlias įmones. Priemonė skirta paskatinti inovatyvaus produkto, technologijos ar paslaugos komercinimo procesą bei jų patekimą į rinką. Siekiama, kad mokslo ir studijų institucijose sukauptos žinios būtų pritaikomos praktikoje, virstų produktais, kuriuos galima parduoti.

  FINANSAVIMO TIKSLAS. Skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių (taip pat ir bendrų su mokslo ir studijų institucijomis) kūrimą bei skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą.

  FINANSUOJAMOS VEIKLOS. MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms atžalinėms įmonėms). Finansuojamos veiklos nuo 7-ojo iki 9-ojo MTEP etapo pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (prototipo išbandymas ir demonstravimas, galutinio prototipo sukūrimas, bandomosios partijos gamyba, sukurto naujo produkto įvertinimas).

  Projektų suma gali siekti iki 100 000,00 Eur.

  Paraiškas galima teikti iki 2020 m. vasario 20 dienos.


  Visa kvietimo informacija ES Investicijų arba MITA puslapiuose.


  Informacija studentams: primename, kad studentai asmeniškai teikti paraiškų Akademijos vardu negali, todėl rekomenduojame jas teikti dėstytojų vardu. Tokiu atveju dėstytojas tampa atsakingu už projekto įgyvendinimą.