• Naujienlaiškis
 • Kultūros taryba skyrė finansavimą projektams

  Tarybos posėdyje paskirtas finansavimas 47 projektams

  Gegužės 7 d. įvyko Lietuvos kultūros tarybos posėdis, kuriame svarstytos antrajam 2018 m. finansavimo konkursui, šešioms finansavimo programoms ir jų veikloms pateiktos paraiškos.

  Lietuvos kultūros tarybos (LKT) nariai išklausę programų „Medijų ir informacinio raštingumo skatinimas“ ir „Nacionalinis paviljonas Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje“, taip pat programos „Pilietinis, tautinis, lituanistinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ veiklų „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida“ ir „Kultūros paveldo sugrąžinimas“ bei programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ veiklos „Kultūros vertybių įsigijimas“ ekspertų darbo grupių rekomendacijas paskyrė finansavimą 47 projektams, kuriems paskirstė 693 tūkst. eurų. 

  Lietuvos kultūros tarybą sudaro pirmininkė, kultūros vadybininkė Daina Urbanavičienė, aktorius Vytautas Anužis, tautinių mažumų atstovė, muzikos pedagogė Ema Silvija Bojadžian, menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, menotyrininkė Agnė Narušytė, architektas Rolandas Palekas, teatrologė Ina Pukelytė, etnologė Radvilė Racėnaitė, menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė ir paveldo tyrinėtoja Ingrida Veliutė.

  Daugiau informacijos rasite čia.

  Paskirtas finansavimas pilietiškumo, atminties įprasminimo ir medijų raštingumo projektams

  Lietuvos kultūros taryba paskyrė finansavimą programos „Pilietinis, tautinis, lituanistinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ veikloms „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida“ ir „Kultūros paveldo sugrąžinimas“, taip pat programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ veiklai „Kultūros vertybių įsigijimas“ ir programai „Medijų ir informacinio raštingumo skatinimas“ pateiktiems projektams.

  Ekspertai įvertino 39 programai „Medijų ir informacinio raštingumo skatinimas“ pateiktas paraiškas ir rekomendavo finansuoti 11 projektų, kuriems paskirstyta 60 tūkst. eurų. Tikimasi, kad įgyvendinus šiuo projektus bus sukurta įvairios metodinės literatūros, elektroninė platforma, internetinės programėlės, filmukai, kuriais galės naudotis bibliotekų lankytojai, mokytojai, studentai, vaikai, kuriems bus suteiktos galimybės mokysis medijų ir informacinio raštingumo. Ekspertų vertinimu, projektai turės įtakos jaunų žmonių kritinio požiūrio formavimuisi, švies vyresnio amžiaus žmones.

  Lietuvos kultūros tarybos sprendimu finansavimas paskirtas 20 programos „Pilietinis, tautinis, lituanistinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ projektams. Šios programos veiklai „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida“ekspertų vertinimui buvo pateiktos 35 paraiškos, kurias teikė Austrijos, Jungtinės Karalystės, JAV, Norvegijos, Lenkijos, Karaliaučiaus krašto, Baltarusijos, Rusijos išeivių bendrijos arba Lietuvoje veikiančios ir su užsienyje gyvenančiais lietuviais ryšius palaikančios organizacijos. Finansavimas paskirtas 12 projektų, jiems paskirstyta 70 tūkst. eurų.

  Tos pačios programos veiklai „Kultūros paveldo sugrąžinimas“ buvo pateiktos 12 paraiškų, finansavimas paskirtas 8 projektams. Projektams paskirstyta 40 tūkst. eurų. Didžioji dalis finansuotų projektų – tęstiniai. Finansavimas skirtas su lituanistiniais ir ikonografiniais istorijos, kultūros ir meno objektais susijusiems projektams, informacija apie kuriuos bus įtraukta į sudaromas konkrečias duomenų bazes arba jų kopijos pasieks Lietuvos archyvus. Dalis finansuotų projektų skiri egzilio menininkų archyvų tyrimams arba jų grąžinimui į Lietuvą. Lietuvoje šis paveldas padės atlikti išsamesnius ir tikslesnius Lietuvos istorijos.

  „Atminties institucijoms“ skirtos programos veiklai „Kultūros vertybių įsigijimas“ buvo pateiktos 20 Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Molėtų, Klaipėdos, Telšių, Trakų muziejų, bibliotekų ir archyvų paraiškų. Ekspertams rekomendavus finansavimas paskirtas 15 projektų.

  Visus antrojo finansavimo etapo rezultatus Lietuvos kultūros taryba planuoja paskelbti iki birželio pradžios. Vertingų profesionalaus ir liaudies meno kūrinių įsigijimui iš viso paskirta 350 tūkst. eurų.

  Lietuvos kultūros tarybą sudaro pirmininkė, kultūros vadybininkė Daina Urbanavičienė, aktorius Vytautas Anužis, tautinių mažumų atstovė, muzikos pedagogė Ema Silvija Bojadžian, menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, menotyrininkė Agnė Narušytė, architektas Rolandas Palekas, teatrologė Ina Pukelytė, etnologė Radvilė Racėnaitė, menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė ir paveldosaugininkė Ingrida Veliutė.

  Išsamesnę informaciją rasite čia.