• Naujienlaiškis
 • Aktuali informacija iš Lietuvos kultūros tarybos dėl esamų aplinkybių

  Reaguojant į koronaviruso (COVID-19) plitimą, LR Vyriausybė skelbia priemonių paketą skirtą riboti šio viruso plitimą Lietuvoje. Tarp šių priemonių yra ir draudimas organizuoti tiek atvirus, tiek uždarus kultūros, laisvalaikio, pramogų ir kitus renginius, dalinai riboti žmonių judėjimą į tam tikras užsienio valstybes ir kt.

  Lietuvos kultūros taryba (LKT) informuoja, kad koronaviruso (COVID-19) plitimas ir su tuo susijusios aplinkybės, įtakojusios įstaigų, organizacijų, taip pat individualių ir edukacinių stipendijų gavėjų veiklos planus, gali būti laikomos force majeure (nenugalima jėga), dėl kurių gali būti peržiūrimi sutarčių vykdymo įsipareigojimai.

  Tai reiškia, jog LKT nereikalaus grąžinti lėšų, jau panaudotų įgyvendinti veiklas, kurios buvo atšauktos ar pasikeitė jų apimtis dėl aplinkybių, susijusių su koronaviruso (COVID-19) plitimu.

  Apie jau pasibaigusių veiklų įgyvendinimą, kaip ir iki šiol, praneškite užpildydami projekto įvykdymo rezultatų bei finansines ataskaitos formas, kuriose prašome nurodyti tiek visas patirtas išlaidas, tiek įgyvendintų veiklų apimtis (kartu nurodant visus pasikeitimus, įvykusius dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo). Tokia pat tvarka galioja ir LKT finansuotiems, bet dėl koronaviruso (COVID-19) atšauktiems projektams ar jų veikloms.

  Visas pranešimas LKT svetainėje.