2021 m. studentų mokslinėje konferencijoje - 5-ių VDA studentų pranešimai

Lietuvos mokslo taryba (LMT) kviečia registruotis į „Studentų mokslinę konferenciją 2021“ - tradicija tapusį renginį, kuriame studentai pristato mokslinius pranešimus apie atliktus meno/mokslinius tyrimus.

2020 m. vasarą VDA Projektų skyrius parengė 5 paraiškas Lietuvos mokslo tarybos kvietimui finansuoti studentų tyrimus. „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ – tai rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimų vadovui. Veiklos trukmė 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu). Visus projektus pavyko sėkmingai įgyvendinti ir šioje konferencijoje bus trumpai pristatomi kiekvieno projekto rezultatai.

VDA atstovaus 5 studentai su savo tiriamaisiais darbais:

Dizaino magistrantūros programos 2 k. studentė Elena Lašaitė Veido vaidmuo visuomenėje apžvelgiant Europos migracijos, rasizmo klausimus
Architektūros vientisųjų studijų 3 k. studentė Birutė Jankauskaitė Vietos bendruomenės kultūrinio tapatumo atspindžiai dvarų architektūros kontekste
Mados dizaino magistrantūros programos 2 k. studentė Adriana Daškevič Bendrakūros taikymas mados dizaine
Dailėtyros ir kuratorystės bakalauro programos 2 k. studentas Akmis Lomsargis Šv. Liudviko skulptūra iš Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios: prarasto konteksto rekonstrukcija
Scenografijos bakalauro programos 4 k. studentė Augustė Kunevičiūtė Prisiminimų ir architektūrinės erdvės ryšys

Kviečiame visus norinčius paklausyti pranešimų. Konferencija vyks gegužės 11 d.
Renginio pradžia - 8 val.
Preliminari renginio programa

Registracija į renginį vyks iki gegužės 6 d.