• Naujienlaiškis
  • 2017 metų konkursų rezultatų paskelbimas

    Informuojame apie numatomas konkursų rezultatų paskelbimo datas:

    1.      2017 metų kvietimo teikti paraiškas konkursinės doktorantūros vietoms gauti konkurso rezultatus LMT numato paskelbti birželio 20 d. konkursinės doktorantūros tinklalapyje.
    2.      Konkurso tyrėjams gauti paramą mokslinėms išvykoms į užsienį rezultatus numatoma paskelbti ne anksčiau kaip š.m. birželio 22 d. paramos mokslinėms išvykoms puslapyje.
    3.      Paramos doktorantų 2017 metų II pusmečio akademinėms išvykoms konkurso rezultatus numatoma paskelbti liepos 3 d. doktorantų stipendijų ir doktorantų akademinių išvykų puslapyje.