• Naujienlaiškis
 • Spalio 14 d. vykusiame visuotiniame ataskaitiniame rinkiminiame Lietuvos architektų sąjungos (LAS) suvažiavime buvo išrinkta nauja Taryba, pirmininkė ir Lietuvos architektų sąjungos garbės ženklais iškilimingai apdovanoti architektai už nuopelnus šalies architektūrai, tarp jų - Vilniaus dailės akademijos (VDA) Vilniaus fakulteto dekanas prof. Marius Pranas Šaliamoras. 

  Tradiciniais Lietuvos architektų sąjungos garbės ženklais taip pat buvo apdovanoti architektai: Dalia Bardauskienė, Daiva Gasiūnienė, Vaidotas Kuliešius, Tauras Paulauskas ir Juozas Vaškevičius. 

  Suvažiavimas taip pat priėmė 3 rezoliucijas:

  • rezoliuciją dėl svarstomo LR Statybos įstatymo pakeitimo projekto, kurioje nurodoma, kad siūlomi pakeitimai prieštarauja Architektūros įstatymo nuostatoms ir pabrėžiama būtinybė, rengiant svarbius aplinkos ir gyvenimo kokybei teisės aktus ar jų pakeitimus, į diskusijas įtraukti ir Lietuvos architektų sąjungą;
  • rezoliuciją, raginančią Valstybę, prisidedant Lietuvos architektų sąjungai, sukurti, patvirtinti ir įgyvendinti valstybinę Architektūros politiką;
  • rezoliuciją dėl būtinybės įkurti šalies Architektūros centrą ir Architektūros muziejų.

  Naujojoje LAS Taryboje, šalia LAS Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio skyrių pirmininkų, nuo šiol dirbs Andrius Bakšys, Gintaras Balčytis, Edgaras Neniškis, Marija Nemunienė, Asta Kiaunienė, Juozas Vaškevičius, Gintaras Čaikauskas ir Algirdas Umbrasas. 
  Suvažiavimas taip pat išrinko naujus LAS komisijų narius. Revizijos komisijoje dirbs Linas Janėnas, Gintautas Blažiūnas ir Maja Ptašek, Etikos komisijoje – Tauras Paulauskas, Jūratė Merkevičienė, Rolandas Liola, Irena Kliobavičiūtė, Gintaras Prikockis, Giedrė Miknevičienė, Dalia Bardauskienė ir Kazys Tamošėtis. Patvirtinti ir Sąjungos deleguojami Regioninių architektūros tarybų nariai.


  Lietuvos architektų sąjunga yra savarankiška, savanoriška meno kūrėjų organizacija, vienijanti diplomuotus architektus, turinčius aukštąjį architektūrinį išsilavinimą. Šiuo metu LAS, tęsianti 1924 m. pradėtą ir 1940 m. sustabdytą Lietuvos inžinierių ir architektų sąjungos veiklą, jungia per tūkstantį narių. Greta kitų veiklų, LAS nuolat organizuoja architektūros konkursus. Tarp jų - Nacionalinė koncertų salė „Tautos namai", pėsčiųjų tiltai, naujoji Pilaitės mokykla, Žirmūnų lengvosios atletikos maniežas, paminklas A. Smetonai Vilniuje ir daug kitų.  

  Parengta remiantis Lietuvos architektų sąjungos informacija