• Naujienlaiškis
 • Tarp LR Prezidentų vardinių stipendijų laureatų - VDA studentas

  Liepos 13 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pasirašė įsakymą dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų skyrimo. Tarp laureatų ir Vilniaus dailės akademijos (VDA) magistrantūros studentas. 

  Prezidento Antano Smetonos (humanitarinių mokslų ir menų studijų kryptys) stipendija buvo paskirta Linui Bliškevičiui - VDA Vilniaus fakulteto Dailės istorijos ir teorijos magistrantūros studijų programos II kurso studentui.

  Ši stipendija suteikia žiupsnį pasitikėjimo savo veikla Vilniaus dailės akademijoje, tačiau tikiu, jog ši stipendija yra ne mano, o pačios akademijos, jos bendruomenės ir ypač mūsų dailės istorijos ir teorijos katedros dėstytojų įvertinimas. Tad LR Prezidentų vardinė stipendija mane dar labiau įpareigoja nenuklysti (pseudo)intelektualiniais klystkeliais ir įtempčiau klausytis, skaityti ir dirbt.

  Linas Bliškevičius

  Šiemet Lietuvos mokslų akademija, atlikusi pretendentų atranką, pasiūlė vardines Prezidentų stipendijas skirti 29 studentams, pasižymėjusiems puikiais akademiniais rezultatais bei aktyvia moksline veikla ir visuomenine veikla. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

  Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendijos – tai aukščiausios prabos pasiekimų įvertinimas, teikiamas geriausiems Lietuvos studentams. Linkiu, kad jis taptų tramplinu šturmuojant tolimesnes aukštumas tiek studijose, tiek gyvenime.

  Algirdas Monkevičius

  Magistrantūros studentą Liną Bliškevičių į Akademiją atvedė smalsumas, nes būtent čia jungiasi trys jam svarbūs dėmenys.

  Vilniaus dailės akademiją pasirinkau dėl dailėtyros, vėliau meno istorijos ir teorijos programos, kurioje apsijungia trys esminiai pažinimo malonumą keliantys dėmenys - menas, istorija ir filosofija. Judėjimas šiuose laukuose, mano įsitikinimu, suteikia platų spektrą apimantį išsilavinimą, įgalinantį susikurti įgimtos egzistencinės tuštumos įveikimo įrankius, suprasti pasaulį kaip kompleksišką ir daugialypį organizmą, išsiugdyti atsakingumą, empatiją bei pagarbą kultūrai.

  Linas Bliškevičius

  Sveikiname Liną ir linkime neišsenkančio smalsumo!