• Naujienlaiškis
 • VDA garbės profesoriaus Algimanto Švėgždos vardo piešinių konkurso 2019 laureato Žilvino Brazuko darbas

  2019 m. spalio 1-ąją, studijų metų atidarymo šventės metu nusipelniusiems VDA studentams buvo įteiktos vardinės premijos. 

  Romualdo Vytauto ir Mildos Kaminskų premija skirta magistrantūros II kurso dailės ir interjero restauravimo programos skulptūros restauravimo specializacijos studentei Agnei Jablonskytei už smalsumą, kantrybę ir atkaklumą siekiant profesinių žinių ir įgūdžių.

  Nuo šių metų pradėta teikti VDA prof. emerito Jono Rimanto Glemžos premija Paminklotvarkos katedros magistrantams už geriausius kursinius darbus. Pats profesorius Jonas Rimantas Glemža premiją įteikė magistrantūros I kurso dailės ir interjero restauravimo programos interjero restauravimo specializacijos studentei Rugilei Bružaitei.

  Lietuvos dailininkų sąjungos apdovanojimą už plenerinės tapybos puoselėjimą Sąjungos pirmininkė Edita Utarienė įteikė Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros IV kurso bakalaurei Ievai Tulaitei ir II kurso magistrantui Kiprui Černiauskui, keliavusiems tapybine kelione ir rengiant parodą „Tapyba upe".

  Anastazijos ir Antano Tomašaičių premija apdovanota Tekstilės meno ir dizaino katedros Bakalauro studijų programos II kurso studentė Jolanta Sendaitė-Paulauskienė už šiuolaikiškumą interpretuojant etniškumo temą kūrinyje „Audinių dizaino kolekcija “Identitetas kaip kintanti sąvoka. Erdvėlaivis. Erdvėlaikis. Erdvė”. 2019 (darbo vadovai doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė, lekt. Vladas Daškevičius).

  Prof. Vytauto Jurkūno premija už tikėjimą grafikos menu ir antspaudu Grafikos katedros I kurso magistrantūros studentei Teodorai Jurčytei įteikė profesoriaus Vytauto Jurkūno vaikaitis Jonas Jurkūnas ir Nacionalinės premijos laureatas Grafikos katedros profesorius Rimvydas Kepežinskas.

  Justino Vienožinskio premiją Tapybos katedros III bakalauro studentei Ramintai Dirsytei įteikė Tapybos katedros vedėjas prof. Arvydas Šaltenis. 

  Ary Stillman stipendiją šiemet laimėjo Grafikos katedros I kurso magistrantūros studentė Paulė Vaitkutė.

  Garbės prof. Algimanto Švėgždos premijos laureatai paskelbti piešinių konkurso-parodos VDA galerijoje „Akademija“ (Pilies g. 44, Vilnius) atidarymo metu. Laureatais tapo Žilvinas Brazukas, Jonas Lukša, Dainora Vingytė ir Ieva Trinkūnaitė. Parodą galite aplankyti VDA galerijoje „Akademija“ (Pilies g. 44, Vilnius) iki spalio 12 d.

  Sveikiname ir tikimės, kad šios premijos bus puikus pastūmėjimas ir suteiks įkvėpimo ir energijos ateities užmojams realizuoti!