• Naujienlaiškis
 • Vyksta registracija į stojamuosius egzaminus

  Stojančiųjų dėmesiui!

  Norintys stoti į menų studijų programas ir ketinantys stojamuosius egzaminus laikyti pavasarį, turi kovo 1-9 dienomis užsiregistruoti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje BPIS. 

  Prašymus dalyvauti pavasario stojamųjų egzaminų sesijoje kovo 12-29 dienomis kviečiame teikti per LAMA BPO tinklalapį prisijungus prie BPIS. Registruotis šioje sistemoje ir į savo prašymą įtraukti meno studijų krypčių grupės studijų programas, į kurias numatyta laikyti egzaminus, galima likus ne mažiau kaip 24 val. iki stojamojo egzamino pradžios. Atsižvelgiant į stojančiojo pasirinktas studijų programas, Stojamųjų egzaminų skiltyje jam bus priskirti egzaminai, kuriuos jis turi išlaikyti. Pasirinkdamas stojamojo egzamino laikymo vietą ir laiką stojantysis užsiregistruoja į stojamąjį egzaminą.

  Nedalyvavusieji išankstinėje egzaminų sesijoje galės registruotis birželio 1–16 d. ir laikyti stojamuosius egzaminus vasaros pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu birželio 17 – liepos 5. 

  Atkreipiame dėmesį, kad stojantieji, neišlaikę stojamojo egzamino pavasario sesijoje, jo perlaikyti pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu nebegalės.

  Stojamųjų egzaminų aprašai ir tvarkaraščiai

  Bendrojo priėmimo informacinė sistema