• Naujienlaiškis
 • VDA prasideda papildomas priėmimas

  VDA skelbia papildomą priėmimą į valstybės finansuojamas vietas šiose bakalauro studijų programose:

  Dizainas [6121PX013]
  Interjero dizainas [6121PX017]
  Metalo menas ir juvelyrika [6121PX020]
  Skulptūra [6121PX023]
  Tapyba [6121PX028]
  Tekstilės menas ir dizainas [6121PX029]      

  Papildomame priėmime gali dalyvauti ir stojantieji, nedalyvavę pagrindiniame priėmime.

  Šiame etape rugpjūčio 12-15 d. stojantieji registruoja atnaujintus prašymus (jeigu dalyvavo pagrindiniame prėmime) arba teikia naujus (jeigu nedalyvavo pagrindiniame prėmime) bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) www.lamabpo.lt

  Jeigu stojantysis jau yra laikęs stojamąjį egzaminą VDA išankstinės pavasario ar pagrindinės vasaros stojamųjų egzaminų sesijos metu ir buvo nepakviestas studijuoti į studijų programą, tai, pateikus prašymą papildomame priėmime, jo atliktos egzamino užduotys gali būti įvertinamos iš naujo kitoje menų krypties studijų programoje, į kurią pretenduoja papildomo priėmimo metu. 

  Nelaikę stojamojo egzmino, privalo jį išlaikyti rugpjūčio 14 d. Egzamino pradžia pradžia – 9.00 val. VDA Gotikos salėje, Maironio g. 6, Vilnius.

  Rugpjūčio 20 d.  LAMA BPO IS bus skelbiami kvietimai studjuoti.

  Rugpjūčio  21–22 d. VDA vyks sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas.

  Informacija:
  (8 5) 2105454 
  studijos@vda.lt