• Naujienlaiškis
 • Kitas žingsnis - Akadė. VDA Studentų atstovybės nuotrauka.

  (atnaujinta) Stojantieji, kurie laikyti stojamuosius egzaminus registravosi pavasario stojamųjų egzaminų sesijos metu (kovo mėn.), privalo pakartotinai registruotis LAMA BPO IS, t. y. pateikti prašymą dalyvauti bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

  Priėmimo tvarka, stojantiesiems į magistrantūrą

  Priėmimo tvarka, stojantiems į doktorantūrą


  Virtualios konsultacijos stojantiesiems į bakalauro studijas

  Priėmimas į bakalauro studijas:

  Vadovaujantis LAMA BPO Prezidento įsakymu pakeistomis priėmimo į aukštąsias mokyklas datoms, stojamieji egzaminai į VDA Dailės, Dizaino, Fotografijos ir medijų meno, Meno objektų restauravimo studijų programas bus vykdomi nuotoliniu būdu birželio 25 d. - liepos 20 d. 

  Birželio 1 d. prasideda prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas LAMA BPO informacinėje sistemoje.

  Pagrindinės egzaminų sesijos tvarkaraštis

  Stojamasis egzaminas susidės iš kūrybinio aplanko (portfolio) ir motyvacinio pokalbio. 

  Galutinį pažymį sudarys:

  • 50 proc. kūrybinis aplankas
  • 50 proc. motyvacinis pokalbis.

  Stojantieji kūrybinį aplanką įkels į google diską iki pokalbio su komisija. Kiekvienam bus paskirtas konkretus pokalbio laikas ir atsiųsta prisijungimo nuoroda. 

  Priėmimas į Dailėtyros ir kuratorystės ir Architektūros studijų programas vyks LAMA BPO numatytomis datomis vadovaujantis bendrosiomis priėmimo į I pakopos universitetines studijas taisyklėmis.

  Stojamojo egzamino reikalavimai

  Meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminas (egzamino aprašas rengiamas) į Architektūros programų vientisąsias studijas vyks bendrojo priėmimo pagrindinės  stojamųjų egzaminų sesijos metu - liepos 29 d.

  Egzaminas  susideda iš dviejų dalių:

  9.00 - 13.00 val. Architektūrinių formų kompozicija
  14.00 - 17.00 val. Atmintinis akademinis piešinys

  Stojantysis privalo atlikti visas užduotis.
  Jei neatliekama bent viena užduotis arba ji įvertinama nuliu, egzaminas laikomas neišlaikytu.

  Stojamųjų egzaminų aprašai

  Priėmimo taisyklės, stojantiems į bakalaurą

  Priėmimo datos

  Studijų kainos vieniems metams:

    Bakalauro studijos
  (I studijų pakopa)
  Magistrantūros studijos
  (II studijų pakopa)
  Doktorantūros studijos
  (III studijų pakopa)
  Menotyros
  studijų kryptis
  1669 eur 2952 eur 10 646 eur
  Architektūros
  studijų kryptis
  2951 eur 4234 eur 10 646 eur
  Dailės, dizaino,
  medijų meno,
  meno objektų restauravimo
  studijų kryptys
  4273 eur 5556 eur 10 646 eur

  Studijų programos, į kurias bus vykdomas priėmimas 2020 m.