• Naujienlaiškis
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybei atšaukus karantiną, stojamieji pokalbiai į magistrantūros studijas vyks akivaizdiniu būdu VDA Vilniuje
  Stojamojo egazamino  vietos ir laiko tvarkaraštis


  2020 m. Antros pakopos studijos programos, į kurias bus vykdomas priėmimas

  Priėmimo į VDA II pakopos studijas 2020 m. taisyklės

  Virtualios konsultacijos stojantiesiems į VDA magistrantūros studijas


  Reikalingi dokumentai:

  El. registracijos metu

  Pasirašant studijų sutartį

  Stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketa*
  *Anketa bus aktyvi nuo liepos 1 d.

  Stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketos spausdinta kopija

  Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės skenuota kopija

    Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės spausdinta kopija

  Stojamosios studijų įmokos (15 Eur) skenuota kvito arba pavedimo kopija

  Registracijos mokesčio (22 Eur) kvito kopija

  Pirmosios pakopos studijų
  baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo
  skenuotos kopijos (nereikia, jeigu bakalauro studijos baigtos VDA 2008 m. ar vėliau)

  Pirmos pakopos studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (originalą parodyti, kopiją palikti; VDA absolventams taip pat taikoma)

  Antrosios pakopos ar vientisųjų studijų
  baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo skenuotos kopijos (jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos)

  Antrosios pakopos ar vientisųjų studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos; originalą parodyti, kopiją palikti)

  Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta
  pačia pavarde, skenuota kopija

  Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą parodyti, kopiją palikti)

  Magistrantūros tezės (doc. formatu) (Nereikalaujama stojant į architektūros,
  pastatų architektūros, dailės istorijos
  ir teorijos studijų programas)

  1 fotonuotrauka (jei stojančiojo anketoje esanti nuotrauka nėra ryški; 3x4 cm)

  Motyvacinis laiškas (doc. formatu) (stojant į dailės istorijos ir teorijos studijas)

   

  Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:

  gavėjas – Vilniaus dailės akademija; 
  kodas 111950439;
  gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
  sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
  banko kodas – 73000;
  sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas – stojamoji įmoka/koregavimo mokestis/registracijos mokestis;
  mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
  suma skaičiais – 15, 8, 22  Eur.


  Jei skubiai reikia atsakymo, norite sužinoti tai, kas Jums neaišku, kreipkitės į studijų tarnybą el. paštu studijos@vda.lt


  VDA papildomų studijų, kolegijų absolventams, bendrųjų reikalavimų aprašas