• Naujienlaiškis
 • Informacija stojantiems į magistrantūros studijas

  Kviečiame studijuoti Vilniaus dailės akademijos magistrantūroje! 

  Studijų programų sąrašas


  Informacija stojantiesiems

  Stojančiojo anketos ir kitų dokumentų registravimas į architektūros ir menotyros krypčių studijų programas - elektroninė  registracija birželio 17-19 dienomis.

  Stojamųjų pokalbių pradžia – birželio 20 d. 10 val.

   

  2019 m. Stojamojo pokalbio tvarkaraštis į VDA Magistrantūros studijas 

  Dailės istorijos ir teorijos studijų programa

  Birželio 20 d. 10 val. –  stojamasis pokalbis, Dailės istorijos ir teorijos katedroje (230 a.)

  Dailės istorijos ir teorijos studijų programa

   

  Nr. Reg. Nr.
  1 DIT-1
  2 DIT-2
  3 DIT-3
  4 DIT-4
  5 DIT-5
  6 DIT-6

  Pakviestųjų sąrašas skelbiamas – VDA tinklapyje birželio 25 d. 17 val.

  Pakviestųjų studijuoti studijų sutarčių pasirašymas – birželio 26-27 dienomis 10-16 val.

  Stojančiojo anketos ir kitų dokumentų registravimas į meno studijų, vadybos, fotografijos ir medijų, dailės ir dizaino krypčių studijų programas – elektroninė registracija liepos 1-4 dienomis.

  Stojamųjų pokalbių pradžia – liepos 8 d.

  Pakviestųjų sąrašas skelbiamas VDA tinklapyje – liepos 10 d.

  Pakviestųjų studijuoti studijų sutarčių pasirašymas – liepos 11, 12, 15  10-16 val.


  Elektroninės registracijos metu stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketa užpildoma ir įkeliami visi reikalingi dokumentai www.vda.lt tinklapyje (anketa aktyvi bus tik anketų registracijos laikotarpiu).

  Stojančiojo registracija patvirtinama elektroniniu būdu, nurodytų el. pašto adresu išsiunčiant stojančiajam suteiktą registracijos numerį. 

  Galima teikti du pageidavimus (stojančiojo anketoje nurodoma iki dviejų studijų programų).

  Reikalingi dokumentai.

  Elektroninės registracijos metu

  Pasirašant studijų sutartį

  Stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketa.

  Stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketos spausdinta kopija.

  Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės skenuota kopija.

    Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės spausdinta kopija.

  Stojamosios studijų įmokos (15 Eur) skenuota kvito arba pavedimo kopija.

  Registracijos mokesčio (22 Eur) kvito kopija.

  Pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo

  skenuotos kopijos (nereikia, jeigu bakalauro studijos baigtos VDA 2008 m. ar vėliau).

  Pirmos pakopos studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (originalą parodyti, kopiją palikti; VDA absolventams taip pat taikoma).

  Antrosios pakopos ar vientisųjų studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo skenuotos kopijos (jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos).

  Antrosios pakopos ar vientisųjų studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos; originalą parodyti, kopiją palikti).

  Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, skenuota kopija.

  Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą parodyti, kopiją palikti).

  Magistrantūros tezės (doc. formatu) (Nereikalaujama stojant į architektūros, pastatų architektūros, dailės istorijos ir teorijos studijų programas.)

  1 fotonuotrauka (jei stojančiojo anketoje esanti nuotrauka nėra ryški; 3x4 cm).

  Motyvacinis laiškas (doc. formatu) (stojant į dailės istorijos ir teorijos studijas).

   

  Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:

  gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
  kodas 111950439;
  gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
  sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
  banko kodas – 73000;
  sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas – stojamoji įmoka/koregavimo mokestis/registracijos mokestis;
  mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
  suma skaičiais – 15, 8, 22  Eur.

  Išsamesnę informaciją apie priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia