• Naujienlaiškis
 • Martynas Pekarskas | „Made to be Ready“

  Martynas Pekarskas (g. 1994) yra jaunosios lietuvių menininkų kartos atstovas. Šiuo metu jis yra VDA VF Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros pirmųjų metų magistrantas. Kultūros ministerijos erdvėse autorius pristato naujausią savo darbų seriją „Made to be Ready“. 

  Paroda veikia lapkričio 30 d. – sausio 15 d. LR Kultūros ministerijoje, J. Basanavičiaus g. 5   Shamans dance 2017 Mixed media on canvas 160x140

  „Tapybiniam procesui panaudotos priemonės, naujai įvertintos, iš atliekų tampa nauja kūrybine medžiaga. Taip šviežiai pažvelgus į skudurus – šie transformuojami į meno kūrinius ir netenka savo buvusios buitinės funkcijos. Tai nuoširdžiausia mano tapybinė išraiška, kuri atspindi padarytus sprendimus savo gryniausia forma“, – sako pats Martynas.


  The moon was, I stretched the canvas 2017 Mixed media on mixed canvas 180x130

  „Turbūt neatsitiktinė yra ta aplinkybė, kad menininkas studijuoja būtent sieninę tapybą. Iš gilinimosi į šios disciplinos subtilybes ir paslaptis formuojasi atidumas tapomam paviršiui, medžiagiškumu, spalvos ir jos dengiamo ploto santykiui. Sakysime, iškalbinga yra net ta detalė, jog M. Pekarskas pats paruošia, juos susiūdamas, savo tapomus audinius. Tai ir daugiau analogiškų faktų, žinoma, yra profesiniai dalykai, kurių problematiką ir aktualumą supranti visi giliau tapybą bandantys suvokti kolegos. Kita vertus, M. Pekarsko kūrybinė raiška yra glaudžiai susijusi su tais šiandieninio meno reiškiniais, kuriuose svarbus yra proceso vaidmuo. Šioje vietoje galime prisiminti, kad ir 7–8 dešimtmečiais Italijoje sprogusį, tačiau savo ugnimis ir skeveldromis meno pasaulį globaliai paveikusį Arte Povera („Skurdžiojo meno“) judėjimą. Atkreipkime dėmesį vien į tokias šios krypties apologetų tezes, jog „kūnas ir elgesys yra menas“ arba „meno kūrinyje įsikūnija energetika ir dinamizmas“. Šie teiginiai galioja ir M. Pekarsko atveju.

  Iš kitos pusės, labiau pasigilinus į tai, kuo domisi ir ką kuria šis menininkas, pamatytume, jog „Made to be Ready“ yra tik viena iš šio įvairiapusio menininko briaunų. Pats jis teigia, kad yra figūratyvistas, o menas yra tapatus alchemijai ir egzistuoja veikiant gamtos dėsniams. Manau, kad šie kūriniai, kuriuose audiniui (paviršiui) ir dažui (pigmentui) yra suteikta absoliuti gyvavimo laisvė (vis tik formą sukūrus tikslios rankos, atidžios akies, skvarbaus mąstymo bei nesukaustytų jausmų dėka) tą tik patvirtina.“

  Dr. Vidas Poškus


  Fotogalerijoje – akimirkos iš parodos atidarymo. Nuotraukų autorius Tomas Razmus.